เรื่องน่ารู้ การตรวจ วินิจฉัยทารกดาวน์ และวิธีการตรวจคัดกรองทารกดาวน์ มีคำถามเข้ามามากมายสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงทารกดาวน์ บทความนี้ จึงขอนำเสนอวิธีการตรวจคัดกรองทารกดาวน์และการวินิจฉัยทารกดาวน์  ติดตามอ่าน

เรื่องน่ารู้ การตรวจ วินิจฉัยทารกดาวน์

กลุ่มอาการดาวน์เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด พบได้ประมาณ 1 ราย ในทารก 800 ราย ซึ่งในประเทศไทยพบทารกดาวน์ประมาณ 1,000 ราย/ปี

สาเหตุ

ความผิดปกติของทารกดาวน์ มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซม คู่ที่ 21 โดยชนิดที่พบมากที่สุด เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง ทารกดาวน์มีลักษณะใบหน้าที่เฉพาะเกือบทั้งหมดมีภาวะปัญญาอ่อนและครึ่งหนึ่งมีความผิดปกติทางด้านร่างกายร่วมด้วย  เช่น  หัวใจพิการ ลำไส้อุดตัน เป็นต้น

*** ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาอาการดาวน์ให้หายเป็นปกติได้ ******

รู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นดาวน์

1.การตรวจคัดกรอง  มีความแม่นยำในระดับหนึ่ง
ข้อดี  ไม่มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร
1.1 การตรวจสารเคมีในเลือด  มีหลายวิธี เช่น  Quadruple test,  1st trimester screening test ฯลฯ สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์
ข้อด้อย  มีผลบวกลวงสูง มากกว่า 5 % หากแปลผลออกมาเป็นผลบวกแนะนำให้วินิจฉัยต่อ
1.2 ตรวจ cell-free DNA ของทารก  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดของการตรวจคัดกรอง มีข้อจำกัดด้านคาใช้จ่ายสูง  ผลบวกลวงสูง 10 %
1.3 การตรวจอัลตราซาวด์
ไตรมาสแรก  NT ประสิทธิภาพการตรวจคัดกรอง 69-77%
ไตรมาสสอง  ดูลักษณะบางอย่าง (seft markers) ประสิทธิภาพการคัดกรอง 50-75 % และผลบวกลวง 10%

2.การตรวจวินิจฉัยทารกโดยตรง
เป็นการตรวจทารกโดยตรง มีความแม่นยำสูง >99% แต่มีความเสี่ยงในการแท้งบุตร มักเลือกในรายที่มีผลคัดกรองผิดปกติ หรือคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป

Sponsored

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.แม่ท้องเป็นหัดเยอรมัน จะเป็นอันตรายไหม

2.ไข้กาฬหลังแอ่นในเด็ก อีกหนึ่งโรคร้ายที่พ่อแม่ต้องระวัง