หัวข้อเรื่องในครั้งนี้ได้หยิบยกเอาคำถามที่คุณแม่หลาย ๆ ท่านถามมาในกรุ๊ปทีมคนท้องเกี่ยวกับการ อัลตร้าซาวด์ว่ามีผลกระทบต่อทารกน้อยในครรภ์หรือไม่ 

อัลตร้าซาวด์

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ อัลตร้าซาวด์ ก่อนนะ แล้วมาดูคำตอบกันว่า  อัลตร้าซาวด์นั้นอันตรายหรือไม่  อย่างไร  ติดตามอ่าน

เรื่องน่ารู้ อัลตร้าซาวด์ บ่อย ๆ เป็นอันตรายหรือไม่

อัลตร้าซาวด์คืออะไร อัลตร้าซาวด์ ที่คุณหมอใช้ในการตรวจดูครรภ์ของคุณแม่  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมากกว่า 20,000 เฮิซร์ต เป็นคลื่นความถี่ที่มนุษย์ไม่ได้ยิน ซึ่งในการตรวจวินิจฉัยโรคในแต่ละครั้งจะใช้ความถี่ประมาณ 2 – 7.8 เมกกะเฮิซร์ต

ความสำคัญของการตรวจอัลตร้าซาวด์

1.ในช่วง 3 เดือนแรก จะช่วยวินิจฉัยเกี่ยวกับชนิดของครรภ์ว่าเป็นครรภ์แฝดหรือไม่ รวมถึงการประเมินอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคุณหมอจะสามารถกำหนดวันคลอดอย่างคร่าว ๆ ได้

2.ช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภาวะทารกไม่มีกะโหลกศีรษะ เป็นต้น

3.ในช่วงอายุครรภ์ 5 – 6 เดือน สามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะที่เป็นโครงสร้างหลัก ได้แก่ กะโหลกศีรษะ เนื้อสมอง โครงกระดูก แขนขา ทรวงอก เนื้อปอด หัวใจ ผนังหน้าท้อง อวัยวะหลักภายในช่องท้อง ได้แก่ ตับ ไต ความผิดปกติของลำไส้บางชนิด กระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะส่วนอื่น เช่น ภาวะปากแหว่ง จำนวนนิ้วมือนิ้วเท้าครบหรือไม่ เป็นต้น

ความแตกต่างของอัลตร้าซาวด์แต่ละชนิด

1.อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ จะเป็นภาพตัดขวางทีละภาพตามแนวยาวของคลื่นเสียงความถี่สูงที่ส่งออกไปในแนวระนาบ คือ  ภาพจะมีความกว้าง และความยาว

2.อัลตร้าซาวด์ 3 มิติ หัวตรวจและอุปกรณ์ประมวลผลจะมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยหัวตรวจจะส่งคลื่นเสียงในลักษณะหลายระนาบพร้อมกัน ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลติดต่อกัน จากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลของเครื่องและทำการสร้างเป็น ภาพ 3 มิติ สำหรับมิติที่ 3 ที่เพิ่มขึ้นมาคือความลึก ซึ่งจะทำให้ภาพนั้นเสมือนวัตถุจริงไม่ใช่ภาพตัดขวางของวัตถุ

Sponsored

3.อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ การประมวลผลจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องจะทำการเก็บภาพ 3 มิติแต่ละภาพแล้วแสดงผลเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับภาพยนตร์ซึ่งมีมิติที่ 4 สามารถเห็นภาพทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์ ตลอดจนเห็นกิริยาอาการที่ทารกกำลังทำอยู่ในขณะตรวจได้ เช่น การเคลื่อนไหวใบหน้าไปมา ยกแขน ขยับนิ้ว อ้าปาก กลืน เป็นต้น

เรื่องน่ารู้ ประโยชน์ของการอัลตร้าซาวด์3 มิติ และ 4 มิติ

ทำให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของความผิดปกติที่พื้นผิว (Surface Abnormality) เช่น ปากแหว่ง หรือเนื้องอกที่ผิวบางชนิด รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลในลักษณะของปริมาตร (Volume) จึงสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในลักษณะหลายระนาบ (multiplanar) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยความผิดปกติบางอย่าง เช่น เพดานโหว่ เป็นต้น

อัลตร้าซาวด์บ่อย ๆ เป็นอันตรายหรือไม่

มาถึงหัวข้อสำคัญที่คุณแม่อยากทราบกันแล้วนะคะ  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์ กล่าวถึงการอัลตร้าซาวด์ของแม่ตั้งครรภ์ว่า

“การอัลตร้าซาวด์ ที่ใช้ตรวจคุณแม่ตั้งครรภ์ จะมีความเข้มข้นของเสียงผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของร่างกายในปริมาณที่น้อย มาก ในต่างประเทศมีการศึกษาของสถาบันทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านอัลตร้าซาวด์ แห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute of Ultrasound in Medicine) และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งอังกฤษ (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) พบว่า

ลูกในท้องที่คุณแม่ได้รับการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ไม่ได้มีความพิการหรือการเจริญเติบโตช้ากว่าลูกในท้องของคุณแม่ที่ไม่ได้รับ การตรวจแต่อย่างใด เมื่อทำการตรวจติดตามเด็กที่คลอดไปนานแล้ว ก็ไม่พบว่ามีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ และสมองแต่อย่างใด”

========================

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/