หัวข้อเรื่องในครั้งนี้ได้หยิบยกเอาคำถามที่คุณแม่หลาย ๆ ท่านถามมาในกรุ๊ปทีมคนท้องเกี่ยวกับการ อัลตร้าซาวด์ว่ามีผลกระทบต่อทารกน้อยในครรภ์หรือไม่ ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ อัลตร้าซาวด์ ก่อนนะ แล้วมาดูคำตอบกันว่า  อัลตร้าซาวด์นั้นอันตรายหรือไม่  อย่างไร  ติดตามอ่าน

เรื่องน่ารู้ อัลตร้าซาวด์ บ่อย ๆ เป็นอันตรายหรือไม่

อัลตร้าซาวด์คืออะไร อัลตร้าซาวด์ ที่คุณหมอใช้ในการตรวจดูครรภ์ของคุณแม่  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมากกว่า 20,000 เฮิซร์ต เป็นคลื่นความถี่ที่มนุษย์ไม่ได้ยิน ซึ่งในการตรวจวินิจฉัยโรคในแต่ละครั้งจะใช้ความถี่ประมาณ 2 – 7.8 เมกกะเฮิซร์ต

ความสำคัญของการตรวจอัลตร้าซาวด์

1.ในช่วง 3 เดือนแรก จะช่วยวินิจฉัยเกี่ยวกับชนิดของครรภ์ว่าเป็นครรภ์แฝดหรือไม่ รวมถึงการประเมินอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคุณหมอจะสามารถกำหนดวันคลอดอย่างคร่าว ๆ ได้

2.ช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภาวะทารกไม่มีกะโหลกศีรษะ เป็นต้น

3.ในช่วงอายุครรภ์ 5 – 6 เดือน สามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะที่เป็นโครงสร้างหลัก ได้แก่ กะโหลกศีรษะ เนื้อสมอง โครงกระดูก แขนขา ทรวงอก เนื้อปอด หัวใจ ผนังหน้าท้อง อวัยวะหลักภายในช่องท้อง ได้แก่ ตับ ไต ความผิดปกติของลำไส้บางชนิด กระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะส่วนอื่น เช่น ภาวะปากแหว่ง จำนวนนิ้วมือนิ้วเท้าครบหรือไม่ เป็นต้น

ความแตกต่างของอัลตร้าซาวด์แต่ละชนิด

1.อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ จะเป็นภาพตัดขวางทีละภาพตามแนวยาวของคลื่นเสียงความถี่สูงที่ส่งออกไปในแนวระนาบ คือ  ภาพจะมีความกว้าง และความยาว

2.อัลตร้าซาวด์ 3 มิติ หัวตรวจและอุปกรณ์ประมวลผลจะมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยหัวตรวจจะส่งคลื่นเสียงในลักษณะหลายระนาบพร้อมกัน ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลติดต่อกัน จากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลของเครื่องและทำการสร้างเป็น ภาพ 3 มิติ สำหรับมิติที่ 3 ที่เพิ่มขึ้นมาคือความลึก ซึ่งจะทำให้ภาพนั้นเสมือนวัตถุจริงไม่ใช่ภาพตัดขวางของวัตถุ

3.อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ การประมวลผลจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องจะทำการเก็บภาพ 3 มิติแต่ละภาพแล้วแสดงผลเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับภาพยนตร์ซึ่งมีมิติที่ 4 สามารถเห็นภาพทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์ ตลอดจนเห็นกิริยาอาการที่ทารกกำลังทำอยู่ในขณะตรวจได้ เช่น การเคลื่อนไหวใบหน้าไปมา ยกแขน ขยับนิ้ว อ้าปาก กลืน เป็นต้น

เรื่องน่ารู้ ประโยชน์ของการอัลตร้าซาวด์3 มิติ และ 4 มิติ

Sponsored

ทำให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของความผิดปกติที่พื้นผิว (Surface Abnormality) เช่น ปากแหว่ง หรือเนื้องอกที่ผิวบางชนิด รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลในลักษณะของปริมาตร (Volume) จึงสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในลักษณะหลายระนาบ (multiplanar) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยความผิดปกติบางอย่าง เช่น เพดานโหว่ เป็นต้น

อัลตร้าซาวด์บ่อย ๆ เป็นอันตรายหรือไม่

มาถึงหัวข้อสำคัญที่คุณแม่อยากทราบกันแล้วนะคะ  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  รศ.พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์ กล่าวถึงการอัลตร้าซาวด์ของแม่ตั้งครรภ์ว่า

“การอัลตร้าซาวด์ ที่ใช้ตรวจคุณแม่ตั้งครรภ์ จะมีความเข้มข้นของเสียงผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของร่างกายในปริมาณที่น้อย มาก ในต่างประเทศมีการศึกษาของสถาบันทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านอัลตร้าซาวด์ แห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute of Ultrasound in Medicine) และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งอังกฤษ (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) พบว่า

ลูกในท้องที่คุณแม่ได้รับการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ไม่ได้มีความพิการหรือการเจริญเติบโตช้ากว่าลูกในท้องของคุณแม่ที่ไม่ได้รับ การตรวจแต่อย่างใด เมื่อทำการตรวจติดตามเด็กที่คลอดไปนานแล้ว ก็ไม่พบว่ามีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ และสมองแต่อย่างใด”

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.เสื้อผ้าเด็กมีกี่แบบ เลือกแบบไหนดี ให้เหมาะกับลูกรัก

2.รีวิวชุดเด็ก Enfant โดนใจลูกน้อย ถูกใจคุณพ่อ