ในชีวิตประจำวัน เราแทบจะเลี่ยงสารเคมีที่มากับเครื่องอุปโภค บริโภค และมลภาวะต่างๆ รอบตัวได้น้อยมาก  แล้วแบบนี้แม่ท้องจะรู้ได้อย่างไร และสามารถหลีกเลี่ยง รวมถึงป้องกันตัวเองจากสารเคมีได้อย่างไร กับ สารเคมีอันตราย แม่ท้องต้องระวัง ! เรื่องใกล้ตัวที่ควรระวัง

สารเคมีอันตราย

สารเคมีอันตราย แม่ท้องต้องระวัง ! เรื่องใกล้ตัวที่ควรระวัง

สารตะกั่ว

มักพบในสีทาบ้าน หรืออาจปนเปื้อนมาในอาหาร อากาศและน้ำ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม

– หากสูดอากาศที่มีสารตะกั่วเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ เพราะสารตะกั่วจะสะสมอยู่ในกระดูกและเม็ดเลือดได้นาน ซึมผ่านรกไปสู่ทารกในท้องได้

– ระดับตะกั่วในสายสะดือจะมีค่าเท่ากับระดับตะกั่วในเลือดของแม่

– พิษของสารตะกั่วจะทำลายสมองและระบบประสาท ตับ ไต หัวใจ ทางเดินอาหาร ทำให้ทารกแรกเกิดมีอาการพิการทางสมอง ตาบอด หูหนวก หรือเสียชีวิตได้

–  ทำลายอวัยวะต่างๆ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะบางส่วนของทารกด้วย

นอกจากนี่ หลังคลอดแล้ว  เด็กเล็กเองก็อาจได้รับสารตะกั่วจากการหยิบสิ่งที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนเข้าปาก   คุณแม่ท้องจึงต้องระมัดระวัง สถานที่ สิ่งของ หรือเรื่องอาหาร ที่ใกล้กับแหล่งควันพิษจากรถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรม  มีผ้าปิดจมูกติดตัวไว้เพื่อป้องกันมลพิษ

สารปรอท

มักจะปนเปื้อนอยู่ในอากาศ น้ำ และดิน จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การเผาขยะ แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตามบ้านเรือน หรือสินค้าสวยๆ งาม  เช่น เครื่องสำอาง  โดยเฉพาะอาหารทะเล จะพบมากในสัตว์ทะเลตัวใหญ่

Sponsored

– เมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงจากการหายใจ จากการสัมผัสทางผิวหนัง การกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนสารปรอท

–  สารปรอทที่อยู่ในรูปของเหลว สามารถระเหยเป็นไอได้  (ในปรอทวัดไข้)  กรณีที่เทอร์โมมิเตอร์แตกและหายใจไอปรอทเข้าไป สารปรอทจะดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดทันที

–  สารปรอทจะจับยึดเม็ดเลือดแดงแล้วกระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย ไปทำลายเนื้อเยื่อสมองส่วนควบคุมการมองเห็นและความรู้สึก

–  สารปรอทสามารถผ่านทางรกไปยังทารกในท้องได้ด้วย

การหลีกเลี่ยงสารปรอท ทำได้โดยการไม่เข้าใกล้สถานที่ที่มีการเผาไหม้ของขยะหรือเชื้อเพลิงต่างๆ เลือกใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมหรือผลิตจากธรรมชาติ ส่วนอาหารทะเลต้องมั่นใจในเรื่องความสะอาด ก่อนนำมาปรุงอาหาร ให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำไปปรุงอาหาร

รู้แบบนี้แล้ว คุณแม่ก็สบายใจ ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงนะคะ

========================

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/