คู่สามีภรรยาหลายคู่อาจมีปัญหาการมีบุตรยาก ไม่ว่าจะใช้วิธีด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าเพียงใด ก็ไม่สามารถตั้งครรภ์สำเร็จได้ ซึ่งบางคนอาจเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการเตรียมการสำหรับการมีบุตร แต่ก็ยังไม่สมหวังสักที โดยปัจจุบันนี้ก็ได้มีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีบุตร นั่นคือ การอุ้มบุญนั่นเอง ซึ่งคืออะไร และการอุ้มบุญ ข้อดี ข้อเสียมีอะไรบ้างก็ต้องไปดูกันเลย

การอุ้มบุญ ข้อดี ข้อเสียมีอะไรบ้าง

การอุ้มบุญ ข้อดี ข้อเสียก็มีหลายอย่างด้วยกัน ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการอุ้มบุญ

1. ช่วยแก้ปัญหาให้คุณแม่ที่ผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วสามารถมีบุตรได้อีก

2. ช่วยให้คุณแม่ที่มีปัญหาด้านโรคหัวใจ มีบุตรได้แม้จะมีโรคประจำตัวก็ตาม เพราะการตั้งครรภ์จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อโรคหัวใจเป็นอย่างมาก

3. ช่วยแก้ปัญหาให้คุณแม่ที่มีบุตรยาก ที่ได้ลองรักษาวิธีอื่นๆ มาแล้วไม่ได้ผล

ข้อเสียของการอุ้มบุญ

การอุ้มบุญมีข้อเสียหลายอย่างด้วยกัน ขอยกตัวอย่างให้ทราบดังนี้

1. มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

2. ต้องมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

3. มีข้อกฎหมายที่ซับซ้อนในเรื่องการเซ็นสัญญาต่างๆ

4. ต้องแก้ปัญหาความไม่เข้าใจ ในการอุ้มบุญ ให้ญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเข้าใจอย่างถูกต้อง และยอมรับ

5. มีความกลัวว่าหญิงอุ้มบุญจะล้มเลิกสัญญา โดยไม่คืนลูกน้อยให้กับคุณพ่อคุณแม่

6. ยังไม่เป็นที่ยอมรับในไทยมากนัก เพราะคนไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม

ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วว่าการอุ้มบุญ ข้อดี ข้อเสียมีอะไรบ้าง ใครที่อยากจะมีลูกด้วยการอุ้มบุญก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาคุณหมอกันดู

ทำความเข้าใจกับการอุ้มบุญ

การอุ้มบุญ คืออะไร หากให้เข้าใจง่ายตามประสาชาวบ้าน คือการให้หญิงอื่นอุ้มท้องแทนคุณแม่ที่ต้องการมีลูก โดยการใช้สเปิร์มของสามีผสมกับไข่ของภรรยา หรือหากคนใดคนหนึ่งเชื้อหรือไข่ไม่แข็งแรง อาจขอรับบริจาคเชื้อหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อผสมกันแล้ว นำไปฉีดเข้าในโพรงมดลูกของผู้หญิงที่มีความประสงค์จะอุ้มบุญ เพื่อให้ตั้งครรภ์แทนฝ่ายภรรยา โดยเด็กที่คลอดออกมาจะเป็นสิทธิ์ของคู่สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เสมือนกับฝ่ายภรรยาเป็นผู้ตั้งครรภ์ด้วยตัวเองหากให้เข้าใจง่ายตามประสาชาวบ้าน คือการให้หญิงอื่นอุ้มท้องแทนคุณแม่ที่ต้องการมีลูก โดยการใช้สเปิร์มของสามีผสมกับไข่ของภรรยา หรือหากคนใดคนหนึ่งเชื้อหรือไข่ไม่แข็งแรง อาจขอรับบริจาคเชื้อหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อผสมกันแล้ว นำไปฉีดเข้าในโพรงมดลูกของผู้หญิงที่มีความประสงค์จะอุ้มบุญ เพื่อให้ตั้งครรภ์แทนฝ่ายภรรยา โดยเด็กที่คลอดออกมาจะเป็นสิทธิ์ของคู่สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เสมือนกับฝ่ายภรรยาเป็นผู้ตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง

ทำไมอุ้มบุญ จึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในไทย

ได้รู้กันแล้วว่าการอุ้มบุญ ข้อดี ข้อเสียมีอะไรบ้าง ก็จะเห็นว่าการอุ้มบุญไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในไทยเท่าไหร่ ซึ่งเพราะอะไรนั้น เราจะมาเจาะรายละเอียดมากขึ้นในหัวข้อนี้กัน

1. อาจจะมีความเกี่ยวโยงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการค้ามนุษย์  ซึ่งมีคุณแม่จากหลายประเทศที่มีความต้องการลูก แต่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ จึงมีการว่าจ้างผู้หญิงเข้ามารับอุ้มบุญข้ามชาติเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งก็ส่งผลให้มีปัญหาตามมาหลายด้านนั่นเอง

2. อาจมีปัญหาการผิดสัญญาต่อกัน หากแม่อุ้มบุญคลอดเด็กแล้วไม่ส่งตัวให้กับพ่อแม่ ก็ฟ้องบังคับไม่ได้ หรือหากตัวแม่อุ้มบุญส่งเด็กไปให้พ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างแล้วแต่กลับไม่ยอมจ่ายเงิน ก็ฟ้องร้องให้จ่ายเงินค่ารับจ้างให้แก่ผู้อุ้มบุญไม่ได้นั่นเอง

3. เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมสำหรับคนไทย ซึ่งมีความยึดถือในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับมากนัก

Sponsored

อุ้มบุญอย่างไร ถึงจะถูกกฎหมาย

การอุ้มบุญที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง ซึ่งตามกฎหมายแล้วนั้นจะมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. หากต้องการมีลูกด้วยการอุ้มบุญ คุณจะต้องเป็นคู่สามีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องเท่านั้น

2. ครอบครัวต้องมีความพร้อม ทั้งในด้านการเงิน อาชีพ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญได้โดยไม่มีปัญหาในภายหลัง นอกจากนี้ควรศึกษาเกี่ยวกับการอุ้มบุญ ข้อดี ข้อเสียต่างๆ ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจด้วย

3. สำหรับผู้ที่จะมารับอุ้มบุญให้นั้น อาจเป็นญาติของฝ่ายสามีหรือภรรยาก็ได้ แต่จะต้องไม่ใช่พ่อแม่หรือลูกแท้ๆ ของตนเอง หรือหากไม่มีญาติสายตรงก็อาจให้หญิงอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมารับตั้งครรภ์แทนได้เช่นกัน

4. คนที่จะมาอุ้มบุญได้นั้น จะต้องเคยมีลูกมาแล้วด้วย หากยังไม่เคยมีลูกมาก่อนจะไม่สามารถรับอุ้มบุญได้ ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย

5. ผู้ที่มารับอุ้มบุญกับเจ้าของไข่จะต้องเป็นคนละคนกัน ป้องกันไม่ให้เกิดความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมนั่นเอง

6. ต้องทำเป็นหนังสือข้อตกลงกันอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องสิทธิของตัวเด็กว่าจะให้เป็นบุตรของใคร มีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง อย่างไรก็ตามสัญญาที่ทำขึ้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดตามกฎหมายด้วย

การอุ้มบุญจะมีประโยชน์ในคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการมีบุตร แต่มีบุตรยาก โดยการจ้างผู้อื่นมาอุ้มบุญให้ หากเป็นญาติสนิทก็จะช่วยให้การอุ้มบุญประสบความสำเร็จ ได้ลูกน้อยไว้สืบสกุลอย่างตั้งใจ แต่ทั้งนี้ก็ต้องร่วมมือกันทั้งสามฝ่ายคือตัวคุณพ่อคุณแม่ ผู้ที่อุ้มบุญ และคุณหมอ เมื่อทำตามขั้นตอนทุกอย่างก็จะสำเร็จได้ดั่งใจปรารถนา อย่างไรก็ตามการอุ้มบุญจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และควรศึกษาก่อนว่า การอุ้มบุญ ข้อดี ข้อเสียมีอะไรบ้าง และยอมรับกับผลที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ จะได้ไม่มีปัญหาตามมานั่นเอง

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about growing up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.การทำซิฟท์ คืออะไร? ช่วยให้มีลูกได้ดั่งใจจริงหรือ

2.การทำกิ๊ฟท์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ สำหรับคนมีลูกยาก