คุณแม่คุณพ่อทุกคนย่อมอยากให้เจ้าตัวน้อยเป็นเด็กฉลาดและมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดี  ซึ่ง ลูกฉลาดด้วยสิ่งแวดล้อม ได้นะคะ เรื่องนี้หากคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจ ก็จะทำให้เจ้าตัวน้อยเป็นไปในทิศทางที่เราวางไว้ได้ไม่ยาก

ลูกฉลาดด้วยสิ่งแวดล้อม

 

จะทำให้ ลูกฉลาดด้วยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างไร?

สมองเจ้าตัวน้อยกับการเริ่มเรียนรู้สิ่งรอบตัว

ก่อนที่จะไปถึงของตอนของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสมองของเจ้าตัวน้อย เรามาทำมาทำความเข้าใจธรรมชาติของสมองกันก่อนดีกว่าค่ะ

รู้ไหมว่าประสาทสัมผัสทุกด้าน ช่วยให้เจ้าตัวน้อยเรียนรู้ ได้ทั้งทางร่างกาย และสมอง การมองเห็น การได้ยิน การได้สัมผัส การได้กลิ่น จากสิ่งรอบตัวล้วนเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้ได้ง่าย ๆ โดยสมองลูกจะแข็งแรงได้ ก็ต่อเมื่ออยู่ในบรรยากาศผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่จะต้องผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด และมีความหลากหลายให้ได้เรียนรู้ การจัดมุมบ้านสัก 1 มุม ไว้สำหรับการเรียนรู้ของเจ้าตัวน้อยเพื่อให้เขาได้แสดงออกทางความคิดหรือทางจิตนาการ ก็เป็นสิ่งอยากแนะนำ

 

แสงสว่างจากธรรมชาติ

ในเรื่องของแสง ในห้องของลูกน้อยคุณแม่คุณพ่อไม่ควรเปิดไฟนีออนตลอดเวลา หรือหลอดไปนั้นอยู่ใกล้ในจุดที่ลูกน้อยนั่งหรือนอน หรือทำกิจกรรม เพราะจะส่งผลกับสมองเจ้าตัวน้อย ควรเปิดไฟเท่าที่จำเป็น ซึ่งหากเป็นไปได้แสงในห้องของเจ้าตัวน้อย ควรเป็นแสงสว่างจากธรรมชาติ ปลอดภัยกับสายตา ทั้งยังช่วยให้จิตใจเจ้าตัวน้อยสดใส โดยอาจะเปิดหน้าต่างห้องเจ้าตัวน้อยเอาไว้ เพื่อรับแสงและลมเย็นจากธรรมชาติ แต่เช่นเดียวกันเตียงนอนเจ้าตัวน้อยก็ต้องอยู่ห่างจากหน้าต่างด้วย

 

บรรยากาศผ่อนคลาย

Sponsored

หากในบ้านในครอบครัว เต็มไปด้วยความรัก การดูแลเอาใจใส่กัน ก็จะส่งผลให้เจ้าตัวน้อยมีความสุข และนำมาซึ่งพัฒนาการที่ดีทางสมอง คุณพ่อคุณแม่ลองทำกิจกรรมง่าย ๆ ร่วมกันบ้าง เช่น ทานอาหารเย็นร่วมกัน พูดคุยกัน เพื่อสร้างความสุขให้เจ้าตัวน้อย ขณะเดียวกันหากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเจ้าตัวน้อยเต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครม ตึงเครียด แน่นอนว่าเจ้าตัวน้อยย่อมไม่มีความสุข จนส่งผลต่อสมองเพราะได้รับความกระทบกระเทือนต่อประสาทหู จนเกิดผลเสียกับการเรียนรู้ตามมา

 

ความทรงจำที่ดี

ในที่นี้หมายถึงการสร้างเรื่องดี ๆ ที่เป็นคุณค่าทางใจ มากกว่าการสร้างคุณค่าด้านมูลค่าราคา เช่น อาจจะไปเยี่ยมบ้านคุณตาคุณยาย คุณปู่คุณย่า ในวันหยุด หรือหากเป็นวันเกิดท่าน ก็ควรพาเจ้าตัวน้อยไปไหว้ทำความเคารพ หรือหากเจ้าตัวน้อยโตหน่อย ก็อาจจะลองทำการ์ดแบบเด็ก ๆ ให้ แทนการซื้อของแพง ๆ ให้เป็นต้น ซึ่งนอกจากเจ้าตัวน้อยจะมีความสุขแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างครอบครัว และระหว่างญาติอีกด้วย

 

เข้าใจที่มาของสิ่งต่างๆ และคนรอบข้าง

การเรียนรู้ที่ในการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเจ้าตัวน้อยอย่างหนึ่ง นั่นคือการพาเจ้าตัวน้อย ออกไปเห็นสังคมที่แตกต่างจากชีวิตประจำวัน เพราะจะช่วยให้เจ้าตัวน้อยเริ่มเรียนรู้ในการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ความจำเป็นต่าง ๆในการใช้ชีวิต เช่น การพาลูกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาจจะไปทำความสะอาดวัด ไปดูศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ พาลูกน้อยไปทำบุญ เป็นต้น เพื่อให้เขาซึมซับกับเรื่องราวที่แตกต่างรอบตัว ขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสอนเรื่องราวต่าง ๆ แทรกระหว่างนี้ลงไปได้ด้วย

         เรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยคะ