ของเล่นบทบาทสมมติ ดีอย่างไร? การเล่นกับลูกวัยขวบกว่าย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะช่วงนี้เด็กจะมีจินตนาการทางความคิด และมักสร้างบทบาทสมมติให้กับตัวเองจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยคุณพ่อคุณแม่ควรสวมบทบาทตามที่ลูกร้องขอ เพื่อจะทำให้ความคิดของลูกได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีตามวัย ซึ่งส่งผลต่อสมองของลูกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การเลือกของเล่นบทบาทสมมติให้กับลูก ก็จะช่วยเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับลูกรักได้เช่นกัน

ประโยชน์ดีๆ จาก ของเล่นบทบาทสมมุติ

มาดูกันเลย ว่าของเล่นบทบาทสมมติ จะมีประโยชน์ต่อลูกน้อยอย่างไรบ้าง โดยเราก็ได้รวบรวมมาบอกกันดังนี้

1.ช่วยส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์

ในเด็กที่ได้เล่นบทบาทสมมุติ ให้ตัวเองทำหน้าที่ต่างๆ ที่สมมุติขึ้นมา สามารถช่วยกระตุ้นสมองให้เด็กมีจินตนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ดี เช่น การเล่นทำอาหาร เด็กจะคิดเมนูอาหารขึ้นมาแล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่ทาน คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเล่นให้สมจริงโดยให้ลูกอธิบายถึงรายละเอียดของอาหารที่ลูกปรุงขึ้นมา รสชาติเป็นแบบไหน ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่สามารถสอดแทรกความรู้ให้ลูกได้ด้วย

2.ส่งเสริมด้านความจำ

การที่ลูกเล่นบทบาทสมมุติ เป็นการใช้ความจำไม่ว่าตัวเด็กเองจะเล่นเป็นใคร อย่างเช่น เล่นเป็นเจ้าหญิงที่เต้นรำเก่ง เด็กก็ต้องจำท่าเต้นต่างๆ ของตัวละครนั้นมาเต้นให้เหมือนจริงที่สุด

3.พัฒนาการด้านภาษา

เด็กวัยนี้กำลังหัดพูด และการใช้คำพูดเป็นการสื่อสารที่จะบอก หรือเล่าเรื่องต่างๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบ พร้อมทั้งการพยายามสื่อออกมาเป็นคำพูดที่เคยได้รับฟังมาให้มากที่สุด เป็นการฝึกการใช้ภาษาของลูกให้ดียิ่งขึ้น

4.พัฒนาการด้านสังคม

การเล่นบทบาทสมมุติ เป็นการเล่นที่ต้องมีบุคคลอื่น เข้ามาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่  พี่หรือเพื่อนๆ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้การเล่นร่วมกันกับผู้อื่น เคารพผู้อื่น และรู้จักกติกา รวมถึงการเข้าใจถึงความเป็นจริงของบทบาทนั้นๆ นอกจากนี้ยังสอนให้เด็กรู้จักเข้าใจความรู้สึกของบทบาทสมมุติ ที่ตัวเองกำลังเสนออยู่ได้

5.พัฒนาการด้านความคิด

เมื่อลูกเล่นบทบาทสมมุติ เด็กจะได้ใช้จินตนาการทางความคิด ที่สร้างสรรค์ หรือหากมีปัญหาขึ้นมา ก็สามารถแก้ปัญหาด้วยความคิดของเขาเองได้ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นเป็นเพื่อน และสวมบทบาทสมมุติให้เข้ากับเหตุการณ์นั้นๆ แล้วตั้งคำถามหรือปัญหาให้ลูกคิด หาวิธีการแก้ไข เพื่อให้ลูกมีโอกาสใช้จินตนาการ ทางความคิดได้อย่างกว้างไกล ไร้ขอบเขต

Sponsored

6.เป็นการส่งเสริมศีลธรรม และจริยธรรม

วัยนี้จะสามารถจดจำได้ดี ดังนั้นการให้ลูกเล่นของเล่นบทบาทสมมติพร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิด และคำสอนสิ่งดีงามให้ลูก เด็กจะค่อยๆ ซึมซับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้จากการเล่นนี้ไปไว้ตลอดในความทรงจำของเขา และสามารถนำมาใช้ได้ในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมีน้ำใจแบ่งปันให้เพื่อน การพูดจาไพเราะกับทุกคน การไม่พูดปด เป็นต้น

7.ส่งเสริมทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก

ของเล่นบทบาทสมมุติ จะช่วยสอนให้เด็กเรียนรู้ด้านความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นบทบาทตอนดีใจ สนุกสนาน แสดงอาการตึ่นเต้น หรือเวลามีอารมณ์เศร้า เหงาหงอย ซึ่งการปรับอารมณ์เหล่านี้ได้สามารถช่วยพัฒนาอีคิวของลูกได้ดี

8.ช่วยด้านการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง

การเล่นบทบาทสมมุติบางอย่างที่ต้องมีการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นตำรวจไล่จับผู้ร้าย ซึ่งต้องมีการวิ่งเป็นส่วนใหญ่ ก็เป็นการได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ หรือการเล่นเป็นพ่อครัว ที่นำแป้งโด มาปั้นเป็นอาหารต่างๆ ก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการใช้นิ้วมือน้อย ๆ บรรจงปั้นขึ้นมา จึงทำให้ลูกมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น

วัยเด็ก เป็นวัยที่การเล่นมีความสำคัญมาก คุณพ่อคุณแม่จึงควรเลือกของเล่นเด็กบทบาทสมมติให้กับลูก และสละเวลามาเล่นกับลูกบ่อยๆ เพื่อส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดีขึ้นนั่นเอง

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.6 คุณประโยชน์ของนมแพะ มาดูสิว่ามีอะไรบ้าง

2.นมแพะดีอย่างไร ทำไมจึงเป็นตัวช่วยเสริม ที่ดีต่อลูกรัก