ไทยติด 10 ประเทศเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยสุดในโลก กรมอนามัย ชี้ บริษัท “นมผง” ทำการตลาดอ้างช่วยเด็กฉลาด แข็งแรง ทำไขว้เขวเลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เร่งดัน พ.ร.บ. คุมการตลาดอาหารทารกฯ ตั้งแต่แรกเกิด – 3 ปี ฝ่าฝืนโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมประกาศเป็นองค์กรต้นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ไทยติด 1 ใน 10 อันดับ ลูกน้อยกิน “นมแม่” น้อยที่สุดในโลก

 ไทยติด 10 ประเทศเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยสุดในโลก

กรมอนามัย ภายในงานมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ซึ่งในงาน  “นพ.วชิระ เพ็งจันทร์” อธิบดีกรมอนามัย ได้ประกาศนโยบายให้กรมอนามัยเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น สมัครเข้าร่วม โดยการเป็นองค์กรต้นแบบได้จะต้องมีข้อกำหนด คือ

1.สนับสนุนบุคลากรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องเสริมด้วยอาหารตามวัยจนอายุ 2 ขวบ หรือมากกว่า

2.ให้มารดาหลังคลอดลาพักเลี้ยงลูกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 – 6 เดือน

3.มีมุมนมแม่หรือศูนย์เลี้ยงดูเด็กวัยเตาะแตะในสถานที่ทำงาน

4.อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

Sponsored

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดให้มีมุมนมแม่ในสถานที่ทำงานบางแห่งอาจเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องส่งเสริม ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทใหญ่กว่าร้อยแห่งที่เปิดให้มีมุมนมแม่แล้ว ส่วนที่ต้องส่งเสริมให้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และกินต่อเนื่องพร้อมอาหารเสริมตามวัยจนถึง 2 ปี หรือมากกว่า เพราะการเจริญเติบโตของเด็กจะเริ่มจากด้านบนลงข้างล่าง คือ เริ่มพัฒนาจากสมอง คอชันได้ ใช้มือ นั่งได้ คลานได้ ยืนได้ และเดินได้ การให้นมแม่ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า 200 ชนิด แก่ลูกตั้งแต่แรกนั้น จะช่วยให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยผลวิจัยทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าเด็กที่กินนมแม่จะมีไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กิน 5 – 11 จุด และยังทำให้อีคิวดีขึ้นด้วย

“ประเทศไทยติด 1 ใน 10 อันดับประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนน้อยที่สุดในโลก โดยปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 12.3 สาเหตุหนึ่งมาจากการทำการตลาดและโฆษณาของบริษัทผลิตภัณฑ์นมผง อวดอ้างสรรพคุณ โน้มน้าว เปรียบเทียบ จูงใจว่า นมผงมีสารอาหารช่วยให้เด็กฉลาด แข็งแรง ทำให้แม่เข้าใจผิด พลาดโอกาสทองเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจากการผลักดันการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำให้อัตราการดื่มนมแม่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23 ในปัจจุบัน”

ทั้งนี้ กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถผลักดันร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ….. เพื่อควบคุมผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าย ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างเหมาะสม ไม่มีโฆษณา ไม่มีส่งเสริมการขายเพื่อโน้มน้าวให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ควบคุมการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องเสนอเนื้อหาเป็นจริง ไม่โอ้อวด ไม่โน้มน้าวให้คิดว่าผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือดีกว่านมแม่

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/