เกราะป้องกันโรคภัยต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สร้างให้แก่ลูกน้อยด้วยการพาไปรับวัคซีนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องด้วยวัคซีนมีหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิต้านทานให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยที่ภูมิต้านทานเหล่านี้จะคอยทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้เจ้าตัวเล็กเกิดการเจ็บป่วย สำหรับเด็กน้อยทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดดังต่อไปนี้

วัคซีนเด็กแรกเกิด

 • ในส่วนของทารกแรกเกิดนั้นจำเป็นอย่างมากสำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันวัณโรค  BCG หรือ ปลูกฝี
 • โดยทางคุณหมอจะฉีดควบคู่ไปกับวัคซีน ตับอักเสบบี HBV ในส่วนของวัคซีนตับอักเสบบีลูกน้อยจะต้องมีการฉีด 3 เข็ม

วัคซีนเด็ก 2 เดือน

 • เมื่ออายุลูกน้อยเข้าสู่เดือนที่ 2 ก็ต้องพบคุณหมออีกครั้งเพื่อรับวัคซีนรวมโรค อย่าง DTwP-HB-Hib- 1 ป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรน - ตับอักเสบบี – ฮิบ
 • โปลิโอชนิดกิน OPV1 และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้ลูกน้อยเกิดอาการท้องเสีย ท้องร่วงอย่างรุนแรง ได้แก่ โรต้าชนิดกิน ROTA1

วัคซีนเด็ก 4 เดือน

เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนที่ 4 จะต้องฉีดวัคซีนจำเป็นเข็มที่ 2 ได้แก่

 • วัคซีนจำพวก DTwP-HB-Hib-2 ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ
 • OPV2 โปลิโอชนิดกิน และ โรต้าชนิดกิน  ROTA2

คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกฉีดวัคซีนเสริมเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก่ลูกน้อยเพิ่ม ได้แก่

 • วัคซีน DTaP-HB-IPV-HIB2 ช่วยในเรื่องการป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรนชนิดไร้เซลล์ – ตับอักเสบบี - โปลิโอชนิดฉีด – ฮิบ
 • วัคซีน PCV2 ที่ช่วยในการป้องกันลูกน้อยห่างไกลโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบเสริมเข้ามา

วัคซีนเด็ก 6 เดือน

วัคซีนจำเป็น เป็นวัคซีนที่ครบรอบฉีดในเข็มที่ 3 ได้แก่

 • ตับอักเสบบี , คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ
 • โปลิโอชนิดกินและโรต้าชนิดกิน
 • ต่อด้วยวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในการฉีดครั้งแรกนั้นจะฉีด 2 เข็มระยะห่างแต่ละเข็มประมาณ 30 วัน ส่วนเข็มต่อไปฉีดปีละ 1 ครั้ง

วัคซีนเสริม

 • DTaP-HB-IPV-HIB3 (คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์-ตับอักเสบบี-โปลิโอชนิดฉีด-ฮิบ )
 • วัคซีน PCV3 ที่ช่วยป้องกันลูกน้อยจากโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในช่วงอายุได้ 6 เดือนอาจมีการเสริมด้วยวัคซีนInactivated JE อีกหนึ่งเข็ม เป็นการป้องกัยไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อไม่มีชีวิต 1 เข็ม อีก 4 สัปดาห์ค่อยต่อด้วยเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 เว้นระยะห่าง 1 ปี

วัคซีนเด็ก 9-15 เดือน

วัคซีนจำเป็นสำหรับลูกน้อยที่อยู่ในช่วงวัย 9 – 15 เดือนได้แก่

 • MMR1 เป็นวัคซีนสำหรับการป้องกันโรค หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งแรก
 • วัคซีน Live JE1 ในเข็ม
 • วัคซีน Influenza เป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ กรณีที่ลูกน้อยจะไม่ได้ฉีดช่วงอายุ 6 เดือน

วัคซีนเสริมที่สามารถฉีดควบคู่ไปกับวัคซีนหลัก

 • Inactivated JEเป็นวัคซีนสำหรับการป้องกันไข้สมองสำหรับเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดตอนอายุครบ 6 เดือน
 • PCV4 เป็นวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฉีดเพื่อการกระตุ้นเท่านั้น
 • HAV  เป็นวัคซีนสำหรับตับอักเสบเอชนิดเชื้อไม่มีชีวิต ซึ่งจะต้องฉีด 2 เข็มแต่ละเข้มมีช่วงอายุห่างกัน 6 – 12 เดือน
 • VZV1 เป็นวัคซีนสำหรับการป้องกันอีสุกอีใส หรือจะเลือกเป็นการใช้วัคซีนรวมอย่าง MMRV1 เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคต่างๆ อย่างเช่น โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส วัคซีนประเภทนี้ทางคุณหมอจะเริ่มฉีดเข็มแรกเมื่อลูกน้อยอายุ 12 เดือนขึ้นไป

วัคซีนเด็ก 18 เดือน

วัคซีนจำเป็นสำหรับลูกน้อยในช่วงวัย 18 เดือน

 • เป็นการฉีดกระตุ้นวัคซีน DTwP เป็นวัคซีนที่เข้ามาป้องกันโรค คอตีบ – บาดทะยัก - ไอกรนชนิดทั้งเซลล์
 • กระตุ้นโปลิโอชนิดกิน OPV4
 • ฉีดวัคซีน MMR2 ครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันโรคหัด – หัดเยอรมัน - คางทูม
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza

วัคซีนเสริมที่สามารถฉีดควบคู่ไปกับวัคซีนหลัก

 • การฉีกกระตุ้นวัคซีน DTaP-IPV-HIB4 ครั้งที่ 1
 • ช่วงตอน 6 เดือน หรือ 9-15 เดือนลูกน้อยยังไม่ได้ฉีด Inactivated JE สามารถมาฉีดในช่วงเดือนที่ 18 ได้
 • บ้านไหนที่ยังไม่ได้ฉีด MMRV1 หรือVZV1 จะต้องฉีกเข็มแรกภายในเดือนนี้

วัคซีนเด็ก 2-2.5 ขวบ

วัคซีนจำเป็นและขาดไม่ได้เลยได้แก่

 • วัคซีนเข็มที่ 2 ของ MMR2 และ Live JE2
 • ไข้หวัดใหญ่ Influenza

วัคซีนเสริม

Sponsored
 • กรณีที่ยังไม่ได้มีการฉีดตับอักเสบเอ HAV สามารถเสริมได้ในช่วงอายุ 2 – 2.5 ปี
 • วัคซีน VZV2  หรือวัคซีนรวมหัด MMRV2 ในเข็มที่ 2

วัคซีนเด็ก 4-6 ขวบ

วัคซีนจำเป็นสำหรับลูกน้อยในช่วงอายุ 4 – 6 ขวบ

 • การฉีด DTwP เป็นการฉีดเพื่อการกระตุ้นครั้งที่ 2 และกิน OPV5 เพื่อการกระตุ้นครั้งที่ 2 ป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน

วัคซีนเสริม

 • วัคซีนเพื่อการกระตุ้นครั้งที่ 2 DTaP-IPV / Tdap-IPV
 • วัคซีน MMRV2 หรือ VZV2 กรณีที่ยังไม่ได้เข็มที่ 2 คุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกน้อยไปฉีไม่ให้อายุเกิน 4 ขวบ
 • ไข้หวัดใหญ่ Influenza วัคซีนตัวนี้จะฉีดทุกปี ปีละครั้ง

วัคซีนเด็ก 11-12 ปี

วัคซีนจำเป็นคุณพ่อคุณแม่จะลืมหรือมองข้ามไปไม่ได้เลย

 • จะต้องมีการฉีดกระตุ้น Td เพื่อป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก ทุกๆ 10 ปี
 • สำหรับเด็กผู้หญิงจะต้องฉีด วัคซีน HPV เพื่อป้องกันโรคมะเร็วปากมดลูก โดยจะฉีด 2 เข็มห่างกัน 6 – 12 เดือน

วัคซีนเสริมที่สำคัญกับลูกน้อยในช่วงอายุ 11-12 ปี

 • วัคซีน TdaP หรือ Tdap) และฉีดวัคซีน Tdap ในทุกๆ 10 ปี
 • วัคซีน DEN เพื่อป้องกันไข้เลือดออกโดยการฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 6 เดือนและ 12 เดือน
 • ไข้หวัดใหญ่ Influenza ฉีกปีละ 1 ครั้งในทุกๆ ปี

วัคซีนเด็ก 9 และ 15 ปี

 • วัคซีนเสริมได้แก่ HPV และ DEN

คุณพ่อคุณแม่สามารถรับรายละเอียดข้อมูลจากกุมารแพทย์ได้ว่าลูกของคุณจะต้องรับวัคซีนอะไรบ้างช่วงเวลาไหน ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้การรับวัคซีนตั้งแต่แรกคลอดย่อมควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนเสริมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเจ้าตัวเล็กมากขึ้นกว่าเดิม

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ลูกตายคาท้อง เพราะพยาบาลไม่ใส่ใจ แม่สลด!! ร้องขอความเป็นธรรม

2.เตือนภัย!! ลูกเกือบตาย เพราะอันตรายใกล้ตัวที่คุณแม่ไม่ทันคาดคิด