แม่รู้ไหม!! การฉีดวัคซีนให้กับลูกน้อยตาม ตารางวัคซีนเด็ก ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนกระทั่งอายุ 12 ปี เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะวัคซีนเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันของลูกให้สามารถปกป้องพวกเขาจากโรคบางชนิดได้ เช่นโรคคอตีบ ตับอักเสบบี หัดเยอรมัน และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ว่าแต่เด็กแรกเกิดต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง เราก็ได้นำตารางการให้วัคซีนล่าสุดของเด็ก ปี 2561 มาฝากกันตามนี้เลยค่ะ

สรุป ตารางวัคซีนเด็ก ใหม่ล่าสุด ประจำปี 2561

จากตารางวัคซีนเด็ก เราจะมาสรุปเพื่อความเข้าใจกันค่ะ ว่าลูกต้องฉีดวัคซีนตอนอายุเท่าไหร่ และแต่ละวัยต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง โดยสรุปได้ดังนี้

วัยแรกเกิด จะต้องฉีดวัคซีน 2 ชนิด โดยแพทย์จะฉีดให้ทันทีหลังคลอดก่อนออกจากโรงพยาบาล ซึ่งวัคซีนที่ต้องฉีด ได้แก่ วัคซีนบีซีจี (BCG) และวัคซีนตับอักเสบบี  (HBV)

ลูกอายุ 1 เดือน เมื่อลูกอายุได้ 1 เดือน จะต้องฉีดวัคซีนหนึ่งชนิด คือวัคซีนตับอักเสบบี  (HBV)

ลูกมีอายุ 2 เดือน วัคซีนที่ต้องฉีด ได้แก่วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ และหยอดโปลิโอชนิดกิน (OPV1)

ลูกอายุ 4 เดือน วัคซีนที่ต้องฉีด ได้แก่วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ และหยอดโปลิโอชนิดกิน (OPV2+IPV)

ลูกมีอายุ 6 เดือน วัคซีนที่ต้องฉีด ได้แก่วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ และหยอดโปลิโอชนิดกิน (OPV3)

ลูกอายุ 9 เดือน จะต้องฉีดวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

ลูกมีอายุ 12 เดือน จะต้องฉีดวัคซีน 2 ชนิด เช่นเดียวกับตอนอายุ 9 เดือน ได้แก่ วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

ลูกอายุ 18 เดือน จะเป็นการฉีดกระตุ้นวัคซีนที่ฉีดครบแล้ว ได้แก่ วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ และหยอดโปลิโอชนิดกิน

ลูกมีอายุ 2 ปีครึ่ง ต้องฉีดวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

Sponsored

ลูกอายุ 4-6 ปี ต้องฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นอีกครั้ง โดยวัคซีนที่ฉีดได้แก่ วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ และหยอดโปลิโอชนิดกิน

ลูกมีอายุ 11-12 ปี ต้องฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ จากนั้นให้ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

***วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่จำเป็นเหมือนกัน โดยจะต้องฉีดในระหว่างช่วงอายุ 6 เดือน – 2 ปี และเมื่อฉีดเข็มแรกแล้วจะต้องฉีดเข็มที่สองห่างกันประมาณ 1 เดือนด้วย

การฉีดวัคซีนในเด็ก สำคัญมากแค่ไหน

เคยสงสัยไหมว่า การฉีดวัคซีนในเด็ก สำคัญแค่ไหน ทำไมลูกน้อยต้องฉีดวัคซีนหลายอย่าง และถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนดจะเป็นอะไรหรือเปล่า ซึ่งก็ขอตอบเลยว่า การฉีดวัคซีนในเด็กตามตารางวัคซีนเด็ก ก็เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สามารถปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคที่นำไปสู่โรคร้ายต่างๆ ได้ เช่น ฉีดวัคซีนตับอักเสบบี ก็เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบี ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ก็เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคคอตีบและบาดทะยัก เป็นต้น ดังนั้นวัคซีนจึงมีความจำเป็นต่อเด็กเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้หากลูกน้อยได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนด ก็จะส่งผลให้ลูกมีภูมิคุ้มกันในโรคนั้นต่ำ เป็นผลให้เกิดการเจ็บป่วย ไม่สบายด้วยโรคที่ขาดวัคซีนได้ง่าย ดังนั้นควรพาลูกไปฉีดวัคซีนให้ครบตามตารางวัคซีนเด็กกำหนดเสมอ เพื่อให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่ครบถ้วนไม่เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.7 อาหารแก้แพ้ท้อง สยบอาการคลื่นไส้ อาเจียนอย่างได้ผล

2.แพ้ท้องระดับไหน เช็คสิ อาการแพ้ท้องของคุณ รุนแรงหรือไม่