เบาหวานถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากว่าในช่วงนี้ฮอร์โมนในร่างกายจะมีการเปลี่ยน แปลง ส่งผลทำให้เกิดอาการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้การเผาผลาญระดับน้ำตาลในร่างกายขาดความสมดุล ซึ่งจะส่งผลต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่จำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วย โดยการตรวจเบาหวานคนท้องทำอย่างไร และต้องตรวจเบาหวานตอนไหน เราได้รวบรวมคำตอบมาให้คุณแม่ได้รู้กันแล้ว

ตรวจเบาหวานคนท้อง เริ่มตรวจตอนกี่สัปดาห์

การเริ่มตรวจหาภาวะเบาหวานสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่มีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อน จะเริ่มตรวจตอนที่อายุครรภ์ประมาณ 24 – 28 สัปดาห์ แต่ถ้าใครที่มีภาวะเสี่ยงสูง อย่างเช่น มีโรคอ้วน ประวัติครอบครัวมีคนป่วยเป็นเบาหวาน หรือเป็นเบาหวานอยู่แล้ว เมื่อฝากครรภ์แพทย์จะทำการตรวจทันที

วิธีการตรวจเบาหวานคนท้อง

ในการตรวจเบาหวานคนท้อง จะตรวจได้ 2 วิธีด้วยกัน โดยมีขั้นตอนที่แตกต่างกันดังนี้

1.การตรวจโดยการใช้น้ำตาลกลูโคส 50 กรัม

เป็นขั้นตอนแรกในการตรวจคัดกรองคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง อาการของโรคเบาหวาน โดยการตรวจด้วยวิธีนี้คนท้องไม่ต้องงดอาหาร แต่จะรับประทานน้ำตาลกลูโคส 50 กรัมแทน หลังจากนั้น 1 ชั่วโมงแพทย์จะทำการเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือด หากค่าที่ได้มากกว่า 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร นั่นแสดงว่าไม่ปกติ ซึ่งจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอีก

2.การตรวจโดยการใช้น้ำตาลกลูโคส 100 กรัม

ตรวจเบาหวานคนท้อง โดยการให้คนท้องรับประทานน้ำตาลกลูโคสในปริมาณ 100 กรัมโดยจะผสมน้ำมะนาว เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่อาจเกิดขึ้นได้และจะทำการเจาะเลือดในชั่วโมงที่ 1-2-3 หลังจากที่รับประทานน้ำตาลกลูโคสเข้าไป ถ้ามีอาการผิดปกติจะมีการวินิจฉัยการรักษาใหม่ ซึ่งระดับน้ำตาลที่ปกติของการวินิจฉัยคือ 95,180,155,140 mg/dlหากผลตรวจสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป จะได้รับการวินิจฉัยว่ามี อาการของโรคเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์

คำแนะนำก่อนตรวจ

ในการ ตรวจเบาหวานคนท้อง แพทย์จะทำการแนะนำคุณแม่ให้มีเวลาเตรียมตัวก่อนการเข้าตรวจหาโรคเบาหวานก่อน 1 สัปดาห์ โดยจะมีคำแนะนำดังนี้

  1. แพทย์จะทำการนัดคุณแม่ตั้งครรภ์ก่อน 1 สัปดาห์เพื่อให้เตรียมตัวก่อนเข้าตรวจ โดยคุณแม่จะต้องงดน้ำ งดอาหารหลังจากเที่ยงคืนก่อนวันที่จะมาตรวจ
  2. เมื่อคุณแม่เดินทางมาถึงที่ฝากครรภ์เวลา 7 โมงเช้า แพทย์จะทำการตรวจเลือดก่อน ครั้งที่ 1
  3. แพทย์จะให้คุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มน้ำตาลกลูโคสในปริมาณ 100 กรัม และทำการตรวจทุก 1 ชั่วโมงหลังจากที่ดื่มจำนวน 3 ครั้ง
  4. ตรวจเบาหวานคนท้อง เมื่อแพทย์ทำการตรวจครบ 4 ครั้งแล้ว คุณแม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
  5. แพทย์จะทำการนัดฟังผลตรวจวินิจฉัยเวลา 13.00 น.ที่ห้องฝากครรภ์ พร้อมแนะวิธีควบคุมอาหารระหว่างตั้งครรภ์

การดูแลตัวเองเมื่อเป็นเบาหวานตอนท้อง

สำหรับคุณแม่ที่มีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ควรดูแลตัวเองและควบคุมอาหารให้ดีที่สุด เพราะหากมีภาวะเบาหวานในเลือดสูงอาจจะส่งผลกระทบถึงลูกในครรภ์ได้ โดยแพทย์จะแนะนำวิธีดูแลตัวเองเมื่อมี อาการโรคเบาหวาน ระหว่างตั้งครรภ์ให้กับคุณแม่ดังนี้

1.มาพบหมออย่างต่อเนื่อง

สำหรับคุณแม่ที่มีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ควรไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจเบาหวานคนท้อง ก็เพื่อป้องกันหรือหากพบปัญหาหรือภาวะเบาหวานได้เร็วจะได้รักษาอย่างเหมาะสมนั่นเอง

2.ทานอาหารที่มีประโยชน์

คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับโภชนาการที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่สำหรับคุณแม่ที่มีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์จะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ไปพร้อมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วย โดยแพทย์จะทำการวางแผนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้กับคุณแม่โดยเฉพาะ

Sponsored

3.ทานยาและฉีดอินซูลินตามคำแนะนำของแพทย์

คุณแม่ที่มีภาวะเบาหวานขั้นรุนแรง จะต้องทานยาและทำการฉีดอินซูลินตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

4.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณแม่ที่มีภาวะเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี เนื่องจากว่าการออกกำลังกายเป็นการเร่งการเผาผลาญพลังงาน และยังช่วยรักษาระดับสมดุลของการทานอาหาร โดยคุณแม่อาจจะออกกำลังกายตามท่าที่เหมาะสมสำหรับคนท้อง ตามที่แพทย์แนะนำ ควรใช้เวลาในการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน จะออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ  เดินเล่น หรือจะด้วยโยคะท่าคนท้องก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

5.ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอ

เนื่องจากว่าร่างกายของคุณแม่ต้องการพลังงานเพื่อปรับภาวะในร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือดจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นคุณแม่ควร ตรวจเบาหวานคนท้อง อยู่เสมอ และควรได้รับการควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเอง

เพราะคุณแม่ตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนปกติ จึงต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้เหมาะสม และควรได้รับการ ตรวจเบาหวานคนท้อง ในช่วงที่ฝากครรภ์ หากพบว่ามีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์จะได้ควบคุมอาหารและรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์นั่นเอง

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ท้องลม จําเป็นต้องขูดมดลูกไหม ต้องรอกี่เดือนจึงจะมีลูกได้อีก

2.เจ็บครรภ์จริง อาการเป็นอย่างไร คุณแม่ควรไปโรงพยาบาลตอนไหน