เมื่อตั้งครรภ์การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างย่อมเปลี่ยนไป บางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงมาก บางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแม่ท้องแต่ละคน ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่ระยะคลอด ร่ายกายของแม่ท้องจะเปลี่ยนไป ซึ่งสามารถสังเกตได้ ดังนี้

4 การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ในระยะคลอด ที่แม่ท้องสังเกตได้

อาการเตือนล่วงหน้า ก่อนเข้าสู่ระยะคลอด
>>ท้องลด  เนื่องจากทารกเข้าสู่ช่องเชิงกราน  ระดับยอดมดลูกจึงต่ำลง และยื่นออกมาทางด้านหน้า ซึ่งอาการนี้จะทำให้แม่ท้องอึดอัดน้อยลง หายใจสะดวกขึ้น  แต่จะปัสสาวะบ่อย มีอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน ปวดขา ปวดหลัง และปวดหัวหน่าว หรือแม่ท้องบางคนอาจจะพบว่ามีอาการเป็นตะคริว  โดยหากเป็นครรภ์แรกอาการท้องลดจะเกิดขึ้นก่อนคลอด 2-4 สัปดาห์ ส่วนครรภ์หลังจะพบอาการท้องหลัดเมื่อเข้าสู่ระยะคลอด
>>ปากมดลูกสั้นและบางลง อาจจะเริ่มมีการเปิดขยาย
>>มีอาการปวดหลังและบั้นเอว
>>น้ำหนักลด ซึ่งในแม่ท้องบางรายอาจมีอาการท้องเดินร่วมด้วย
>>พบว่าถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บคลอดในแม่ท้องบางราย
>>มีสารคัดหลั่งออกมาจากช่องคลอด เนื่องจากมดลูกมีการหดรัดตัว ลักษณะเป็นเมือกเหนียว และมีสีขาว
>>เจ็บครรภ์เตือน ซึ่งเป็นสัญญาณบอกให้แม่ท้องรับรู้ว่า การคลอดกำลังจะเกิดข้นภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนเจ็บคลอดจริง
การหดตัวของมดลูก                
ระยะการหดตัวของมดลูกที่แม่ท้องจะสังเกตได้มี 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มหดตัว ระยะหดตัวเต็มที่ และระยะคลายตัว ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระยะการคลอด มดลูกจะมีการหดรัดตัวเป็นระยะๆ
การเปลี่ยนแปลงของน้ำคร่ำ
เมื่อมดลูกหดตัว โพรงมดลูกจะถูกบีบรัด จนเกิดแรงดันกระจายผ่านน้ำคร่ำไปทั่วภายในมดลูก ทำให้ตัวของทารกในครรภ์ไม่ถูกบีบจากแรงหดรัดตัวของมดลูก และแรงจากการหดรัดตัวของมดลูกจะดันน้ำคร่ำไหลลงมายังส่วนล่าง ตัวทารกเองจึงไหลตามลงมาด้วย ส่วนนำของทารกจะมากดอยู่ที่มดลูกส่วนล่างและปากมดลูก
มีมูกบริเวณปากมดลูก
ในระยะตั้งครรภ์จะมีมูกลักษณะเหนียว ข้น จุกอยู่ที่ปากมดลูก ซึ่งเมื่อปากมดลูกเริ่มเปิด  มูกจะหลุดออกมา และอาจมีการฉีกขาดของหลอดเลือดฝอย จนทำให้มีเลือดปนมูกนั่นเอง
ทั้งนี้หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผิดปกติ แม่ท้องต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

Sponsored