การเปลี่ยนนามสกุลลูก ต้องทำอย่างไร? สำหรับคุณแม่ที่ต้องการเปลี่ยนนามสกุลของลูก ให้กลับมาใช้นามสกุลของแม่ ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน อาจด้วยการหย่าร้างของพ่อและแม่ หรือต้องการให้ลูกได้สืบสกุลแม่ต่อไป ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนนามสกุลอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ มาฝากคุณแม่กันแล้ว

การเปลี่ยนนามสกุลลูก ในกรณีต่างๆ

เนื่องจากมีหลายสาเหตุที่ทำให้แม่ต้องการให้ลูกกลับมาใช้นามสกุลของตน ดังเช่นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1

การเปลี่ยนนามสกุลลูก หลังจดทะเบียนหย่า โดยเมื่อแต่งงานและมีการจดทะเบียนสมรสกัน แต่ภายหลังได้จดทะเบียนหย่าร้าง จึงต้องการเปลี่ยนนามสกุลเดิมของลูกจากที่ใช้นามสกุลของบิดา มาเป็นนามสกุลเดิมของมารดานั้น จะสามารถกระทำได้ไหม

คำตอบ

หลังการหย่าร้อง ให้ดูว่าใครมีอำนาจในการปกครองบุตร

1.ถ้าอำนาจปกครองบุตรอยู่ที่บิดา การขอใช้นามสกุลมารดา ต้องให้บิดามายินยอมด้วย

2.ถ้าอำนาจปกครองบุตรอยู่ที่มารดา การขอใช้นามสกุลมารดานั้น มารดาสามารถยื่นขอใช้นามสกุล ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือเขตที่บุตรของตนมีชื่ออยู่

กรณีที่ 2

การเปลี่ยนนามสกุลลูก หลังจากทำการหย่าเรียบร้อยแล้ว และอำนาจปกครองบุตรอยู่ที่มารดาแล้ว แต่บิดาสลักหลังไว่ว่ายังให้ค่าเลี้ยงดูบุตรอยู่

คำตอบ

แม้ว่าบิดาจะยังส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรอยู่ แต่ในบันทึกท้ายทะเบียนหย่าได้ระบุไว้แล้วว่า มารดามีอำนาจในการปกครองบุตรเพียงผู้เดียว มารดาก็สามารถยื่นขอเปลี่ยนนามสกุลบุตรได้ทันที โดยไม่ต้องรอการยินยอมจากบิดา ณ สำนักงานเขตหรืออำเภอใกล้บ้าน ซึ่งคุณแม่ควรเตรียมเอกสารการหย่าไปด้วย

กรณีที่ 3

การเปลี่ยนนามสกุลลูก โดยพ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกัน ซึ่งในใบเกิดมีชื่อพ่อเป็นบิดาของลูก แต่ไม่สามารถติดต่อพ่อได้

คำตอบ

กรณีนี้ก็สามารถเปลี่ยนนามสกุลของลูกได้ เพียงแต่ต้องให้พนักงานสอบสวนออกเอกสารยืนยันให้ ว่าติดต่อบิดาไม่ได้ก่อน แล้วจึงยื่นขอเปลี่ยน

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนนามสกุลลูก อายุไม่เกิน 20 ปี

ก่อนไปสำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน คุณแม่ต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.สูติบัตรของบุตร หรือบัตรประชาชนของบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

Sponsored

2.สำเนาทะเบียนบ้านที่บุตรมีชื่ออยู่

3.หลักฐานการจดทะเบียนหย่า

4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (มารดา)

5.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

6.ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.2) หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.5) หรือบันทึกข้อตกลงในการใช้ชื่อสกุล โดยให้นำใบสูติบัตรของลูกไปยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

7.ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนสกุล ฉบับละ 100 บาท

การเปลี่ยนนามสกุล เมื่อลูกมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์

ในกรณีที่บุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ บุตรมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้นามสกุลของบิดาหรือมารดาก็ได้ โดยสามารถยื่นเรื่องขอใช้นามสกุล หรือขอเปลี่ยนนามสกุลได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องดูว่าอำนาจการปกครองบุตรนั้นเป็นของใคร

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนนามสกุลของภรรยา หลังจากสมรสสิ้นสุดลง

ส่วนเอกสารของคุณแม่เอง ที่ต้องใช้ยื่นกับสำนักงานงานเขต ตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น มีดังต่อไปนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล หากสิ้นสุดการสมรสแล้ว แต่ต้องการใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สูติบัตร สำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

4.ไม่มีค่าธรรมเนียม ในการเปลี่ยนชื่อสกุลหลังการสมรสสิ้นสุดลง แต่ในกรณีอื่นๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม

การที่คุณแม่ต้องการให้ลูกเปลี่ยนนามสกุล โดยมาใช้นามสกุลของคุณแม่นั้น ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไร เพียงแค่คุณแม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย เตรียมพร้อมสำหรับเอกสารในการเปลี่ยนสกุล และติดต่อกับสำนักงานเขต แค่นี้ก็เรียบร้อย

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.7 เรื่องที่พ่อแม่มือใหม่ต้องรู้ เพื่อ การเลี้ยงลูก อย่างปลอดภัย

2.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องเตรียม 7 สิ่งนี้ให้พร้อม