สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และจะครบกำหนดในปี 2563 วันนี้เราก็มี ฤกษ์ คลอด 2563 ที่ดีที่สุดมาฝากคุณแม่กันด้วย โดยได้รวบรวมฤกษ์คลอดตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงท้ายปีกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่า ว่าปี 2563 นี้ ควรจะคลอดลูกวันไหนดี เพื่อให้เป็นมงคลต่อลูกน้อย

เช็คด่วน!! ฤกษ์ คลอด 2563 ที่เป็นมงคล

มาดูกันเลยว่า ฤกษ์ คลอด 2563 มีวันไหนเป็นวันดีและเหมาะที่จะคลอดลูกบ้าง ซึ่งเราก็ได้รวบรวมมาให้คุณแม่ได้เลือกกันแล้ว

ฤกษ์คลอด มกราคม

ฤกษ์ คลอด 2563 เดือนมกราคม

วันที่          ตรงกับวัน        คำทำนาย

2                พฤหัสบดี          มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

7                 อังคาร              เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

14               อังคาร              จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

16               พฤหัสบดี          เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

18                เสาร์                 มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

23               พฤหัสบดี         จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

29               พุธ                    มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

ฤกษ์คลอด กุมภาพันธ์

ฤกษ์ผ่าคลอดลูกปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์

วันที่          ตรงกับวัน        คำทำนาย

4                 อังคาร               เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

6                 พฤหัสบดี          มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

8                 เสาร์                  มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

12                พุธ                    เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

13                พฤหัสบดี         เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

14                ศุกร์                  มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

19                พุธ                   จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

21                ศุกร์                  เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

25               อังคาร               มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

29                เสาร์                 จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

ฤกษ์คลอด มีนาคม

ฤกษ์ดี มีนาคม 2563

วันที่         ตรงกับวัน         คำทำนาย

4               พุธ                    มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

6               ศุกร์                   มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

17             อังคาร                จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

18             พุธ                     จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

27             ศุกร์                    จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

31             อังคาร                 มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

ฤกษ์คลอด เมษายน

ฤกษ์คลอดบุตร 2563 เดือนเมษายน

วันที่         ตรงกับวัน         คำทำนาย

2               พฤหัสบดี             มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

7               อังคาร                  เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

11              เสาร์                    มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

16             พฤหัสบดี            เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

18             เสาร์                    มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

20             จันทร์                  มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

30             พฤหัสบดี            มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

ฤกษ์คลอด พฤษภาคม

ฤกษ์คลอดลูก 2563 เดือนพฤษภาคม

วันที่           ตรงกับวัน       คำทำนาย

4                 จันทร์                เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

8                 ศุกร์                  มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

11                จันทร์                จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

17                อาทิตย์            มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

18                จันทร์               มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

21               พฤหัสบดี          จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

30               เสาร์                  จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

ฤกษ์คลอด มิถุนายน

ฤกษ์คลอดบุตร 2563 เดือน มิถุนายน

วันที่        ตรงกับวัน       คำทำนาย

5              ศุกร์                   มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

8              จันทร ์               จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

12             ศุกร์                  มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

14             อาทิตย์             มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

19             ศุกร์                   เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

20            เสาร์                  เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

22             จันทร์                มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

28             อาทิตย์             เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

ฤกษ์คลอด กรกฎาคม

ฤกษ์ คลอด บุตร 2563 เดือนกรกฎาคม

วันที่          ตรงกับวัน            คำทำนาย

2                พฤหัสบดี              มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

5                อาทิตย์                 จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

Sponsored

9                พฤหัสบดี              มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

11               เสาร์                      มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

17               ศุกร์                      เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

19               อาทิตย์                มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

24               ศุกร์                      จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

26               อาทิตย์                เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

27               จันทร์                   มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

ฤกษ์คลอด สิงหาคม

ฤกษ์คลอดลูก ปี 2563 เดือนสิงหาคม

วันที่             ตรงกับวัน         คำทำนาย

1                    เสาร์                   จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

3                   จันทร์                 เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

8                   เสาร์                   มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

13                 พฤหัสบดี           เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

15                 เสาร์                   มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

17                 จันทร์                 มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

20                พฤหัสบดี           จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

24                จันทร์                 มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

28                ศุกร์                    จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

30                อาทิตย์              เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

31                จันทร์                 เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

ฤกษ์คลอด กันยายน

ฤกษ์ คลอด 2563 เดือนกันยายน

วันที่          ตรงกับวัน        คำทำนาย

4                ศุกร์                   มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

7                จันทร์                จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

18              ศุกร์                   เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

21              จันทร์                มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

ฤกษ์คลอด ตุลาคม

ฤกษ์ผ่าคลอด 2563 เดือนตุลาคม

วันที่         ตรงกับวัน        คำทำนาย

1               พฤหัสบดี          มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

5                จันทร์                จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

15              พฤหัสบดี          เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

16              ศุกร์                  เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

19              จันทร์               มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

24              เสาร์                 เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

ฤกษ์คลอด พฤศจิกายน

ฤกษ์ ผ่า คลอด 2563 เดือนพฤศจิกายน

วันที่         ตรงกับวัน         คำทำนาย

1              อาทิตย์               จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

14             เสาร์                    มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

16             จันทร์                  มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

19             พฤหัสบดี           จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

21              เสาร์                  เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

22             อาทิตย์              มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

23             จันทร์                 มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

29             อาทิตย์              จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

30             จันทร์                 เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

ฤกษ์คลอด ธันวาคม

ฤกษ์ดี ผ่าคลอด 2563 เดือนธันวาคม

วันที่         ตรงกับวัน         คำทำนาย

5               เสาร์                    มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

13             อาทิตย์               มีความเป็นผู้นำสูง เมื่อทำงานจะได้เป็นหัวหน้า

18             ศุกร์                     เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

20            อาทิตย์               มั่นคงในความรัก และมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ตนรักได้ดี

25            ศุกร์                     จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ มีดวงได้เป็นเศรษฐี

27            อาทิตย์                เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

28            จันทร์                   เก่ง และมีความสามารถสูง อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต

วิธีตั้งชื่อลูก ให้เป็นมงคล

สรุป

คุณแม่ท่านไหนที่กำลังหา ฤกษ์ คลอด 2563 ที่เป็นมงคล ก็ลองเลือกตามวันเหล่านี้กันดู แต่ทั้งนี้ก็ไม่ต้องกังวลกับฤกษ์คลอดมากเกินไป เพราะบางคนก็อาจเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด หรือบางคนก็อาจมีปัญหาสุขภาพที่ทำให้ไม่สามารถคลอดตามวันที่ต้องการได้ ดังนั้นให้คิดไว้เสมอว่า ไม่ว่าจะคลอดวันไหนก็เป็นวันดีสำหรับลูกน้อยนั่นเอง

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตั้งชื่อลูกเกิดวันจันทร์ ชื่อไหนดี ชื่อไหนเด่น ต้องมาดูกันเลย

2.การตั้งชื่อลูก จะตั้งชื่ออย่างไรดี ให้เหมาะสมและเป็นมงคล