การฉีดวัคซีนมีความจำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดทุกคน เนื่องจากเชื้อโรคที่ร้ายแรงมีหลากหลายชนิด ทั้งที่รุนแรงน้อยจนถึงมากที่สุด ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นเรื่องดี ที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นพบวัคซีนที่สามารถนำมาฉีด เพื่อป้องกันการเกิดโรคให้กับทารกตั้งแต่แรกเกิดได้มีโอกาสรับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้สามารถต้านทานกับเชื้อโรคได้ โดยปกติจะมีวัคซีนตัวหลักที่ฉีดกันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ด้วยจำนวนเชื้อโรคและชนิดของโรคที่มีมาก จึงทำให้จำเป็นต้องมีวัคซีนเสริมเพื่อจะได้เข้าไปป้องกันเชื้อโรคชนิดอื่นๆ ที่อุบัติใหม่ขึ้นมา ซึ่งวัคซีนเสริมนั้นมีความจำเป็นต้องฉีดให้เด็กหรือไม่ และมีวัคซีนชนิดไหนบ้างไปดูกันเลย

วัคซีนเสริม ต้องฉีดไหม

โดยปกติทารกแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ ได้มีการฉีดวัคซีนเป็นประจำอยู่แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ได้มีเชื้อโรคชนิดใหม่เกิดขึ้นหลายอย่าง จึงทำให้มีการคิดค้นวัคซีนเสริมขึ้นมาอีกหลายชนิดเพื่อป้องกันโรค ซึ่งประสิทธิภาพก็สามารถป้องกันโรคได้ดีแต่เนื่องจากวัคซีนเสริม ยังไม่ได้อยู่ในแผนป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขที่จะฉีดให้เด็กได้ทุกคนฟรี การฉีดวัคซีนเสริมจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย จึงเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีความพร้อม และเลือกพิจารณาที่จะให้ลูกได้รับการฉีดวัคซีนเสริมหรือไม่ ขณะเดียวกันหากเด็กเจ็บป่วยหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อชนิดนั้นๆ  ทางแพทย์ก็จะเป็นผู้แนะนำให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีนเสริมก็เป็นได้

ข้อดีของการฉีดวัคซีนเสริม

1. เป็นวัคซีนที่รวมชนิดเข็มเดียว สะดวกในการฉีดครั้งละ1 เข็ม ลดการเจ็บตัวของลูก

2. ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพาลูกไปฉีดวัคซีนกันบ่อยๆ

วัคซีนเสริม มีอะไรบ้าง

มาดูกันเลยว่าวัคซีนเสริมนั้นมีอะไรบ้าง

1.วัคซีนเสริมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์

ใช้ฉีดในกรณีเด็กที่มีปัญหาในการแพ้วัคซีนชนิดอื่นจนมีไข้สูง หรือชัก สามารถฉีดวัคซีนเสริมชนิดนี้ได้ผลข้างเคียงน้อย

2.วัคซีนเสริมป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด

โดยปกติวัคซีนโปลิโอแบบเชื้อสดจะป้อนให้เด็กกิน แต่บางครั้งเมื่อหยอดให้เด็กแล้วอาจจะมีการอาเจียนออกมา จนทำให้ได้รับภูมิคุ้มกันไม่เต็มที่ และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กจะเจ็บป่วยด้วยโรคโปลิโอได้ ปัจจุบันได้ทำเป็นเชื้อแห้งและนำมารวมกับวัคซีนชนิดอื่น จนสามารถฉีดครั้งเดียวได้รับวัคซีนโปลิโอและวัคซีนชนิดอื่นๆ ไปด้วย และประสิทธิภาพการป้องกันโรคโปลิโอก็ได้ผลดีมากกว่าแบบหยอด

3.วัคซีนเสริมป้องกันเชื้อฮิบ

เป็นโรคที่รุนแรงมากในเด็ก เชื้อโรคจะเข้าไปทำลายสมอง และมีการติดเชื้อในกระแสเลือดอัตราการเสียชีวิตสูง หากเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ตั้งแต่ 2 เดือน จะสามารถมีภูมิคุ้มกันป้องกันได้ดี

4.วัคซีนเสริมป้องกัน โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส มีโอกาสเกิดและเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่ติดต่อกันได้ง่าย หากเด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปและยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใส สามารถไปฉีดป้องกันได้ หลังจากฉีดแล้วเมื่ออายุ 4-6 ปี ให้ฉีดครั้งที่ 2 เด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหากไปสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคอีสุกอีใสอีก ก็อาจจะติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงน้อยกว่าการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย

5.วัคซีนเสริมป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี ควรฉีด 2 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างกัน 6-12 เดือน

6.วัคซีนเสริมป้องกันไอพีดี

Sponsored

วัคซีนชนิดนี้สามารถป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดบวม ซึ่งเด็กที่ฉีดป้องกันสามารถลดความรุนแรงได้ โดยเฉพาะเด็กที่เป็นโรคเลือดธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่องสามารถป้องกันการเกิดโรคนี้ได้ค่อนข้างสูง

7.วัคซีนเสริมป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้า

วัคซีนที่ป้องกันเชื้อโรคท้องอุจจาระร่วงรุนแรงในเด็ก เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุมากกว่า 4 เดือนก็สามารถป้องกันโรคได้ผลค่อนข้างสูง

8.วัคซีนเสริมป้องกันไข้หวัดใหญ่

สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้เด็กได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปโดยฉีดปีละ 1 ครั้ง การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ หรือช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว แต่หากเด็กอายุที่ยังไม่ถึง 9 ปี การฉีดวัคซีนครั้งแรกให้ฉีด 2 เข็มใน 1 ปี โดยห่างกันเข็มละ 2 เดือน ก็จะทำให้ได้รับประสิทธิภาพสูง

9.วัคซีนเสริมป้องกันไวรัส ฮิวแมนแปปิลโลมา

วัคซีนชนิดนี้สามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ร้อยละ 70 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเชื้อ 2 สายพันธุ์ซึ่งจะฉีดให้กับเด็กผู้หญิงเท่านั้น ส่วนอีก 4 สายพันธุ์ ก็จะป้องกันหูดอวัยวะเพศได้ด้วย สามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งเด็กที่จะฉีดได้ก็คืออายุ 11-12 ปี สำหรับผู้ที่มีเชื้อนี้อยู่แล้วไม่สามารถใช้วัคซีนฉีดป้องกันได้

10.วัคซีนเสริมไข้สมองอักเสบ เจอีชนิดเชื้อเป็น

เป็นวัคซีนที่ฉีดเพื่อป้องกันไข้สมองอักเสบโดยที่เชื้อยังมีชีวิตอยู่สามารถลดผลข้างเคียงได้ดีกว่าวัคซีนที่มีเชื้อตาย ประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรคได้ดีค่อนข้างสูงร้อยละ 95 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

ปัจจุบันนี้มีเชื้อโรคหลายชนิดเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ หากสามารถฉีดวัคซีนป้องกันแล้วไม่เป็นโรค หรือเป็นแล้วแต่มีความรุนแรงน้อยที่สุด ก็จัดเป็นเรื่องดี ถึงแม้ว่าวัคซีนเสริมจะมีราคาค่อนข้างแพง อาจจะกระทบต่อผู้มีรายได้น้อย แต่ในครอบครัวที่มีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายในการนำลูกไปรับวัคซีนเสริม ก็นับว่าเป็นสิ่งดีที่ควรกระทำ อย่างน้อยก็ได้สร้างเกราะคุ้มกันเชื้อโรคให้ลูกได้บ้างแล้ว ส่วนที่เหลือคือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกโต และแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตั้งครรภ์น้ำหนักลด ในช่วงไตรมาสแรก ผิดปกติหรือไม่

2.รีวิว 7 แอพคนท้อง ที่คุณแม่ควรมี เพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพ