ยาเม็ดคุมกำเนิด    Q: อยากทราบว่าการทานยาเม็ดคุมกำเนิดหลังคลอดติดต่อกันได้นาน ๆ แล้วพอวันหนึ่งเราหยุดทานจะทำให้ตั้งท้องยากหรือเปล่า?

ยาเม็ดคุมกำเนิด

ยาเม็ดคุมกำเนิด เมื่อทานนาน ๆ แล้วจะท้องยากหรือไม่?

A: ในแม่ตั้งครรภ์หลังคลอดที่ยังไม่ต้องการมีลูกติดๆ กัน การทานยาคุมกำเนิดถือเป็นความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมถึงไม่มีผลกระทบกับการให้นมทารกด้วย ทั้งนี้มีความเข้าใจของหลายคนที่เชื่อต่อ ๆ กันว่า ในช่วงที่คุณแม่ให้นมทารกอย่างเต็มที่ (ประจำเดือนยังไม่มา) ถือเป็นการที่สามารถคุมกำเนิดไปในตัวได้ผล 100% ซึ่งการที่ประจำเดือนไม่มานั้นก็เพราะฮอร์โมนกระตุ้นการหลั่งน้ำนมไปยับยั้งการตกไข่ จึงป้องกันการตั้งครรภ์ได้

ในความเข้าใจที่ถูกต้อง ช่วงระหว่างที่คุณแม่ให้นมทารกอย่างเต็มที่เป็นการคุมกำเนิดได้ แต่ไม่ได้ถูกต้องและได้ผล 100% เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่ารอบเดือนไหนฮอร์โมนกระตุ้นการหลั่งน้ำนมจะลดลง จนเป็นสาเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์อีกครั้ง

ดังนั้นหลังคลอดจึงขอแนะนำคุณแม่ว่า การให้นมทารกหลังคลอดไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการคุมกำเนิด รวมถึงการคุมแบบธรรมชาติต่างๆ เช่น การกลั้นไม่ให้หลั่ง (Abstinence)  การหลั่งภายนอก (Withdrawal) การสวนล้างช่องคลอด (Douching) เป็นต้น เพราะเหล่านี้ล้วนมีโอกาสพลาดได้สูง การคุมกำเนิดแบบจริงจังหลังคลอดที่ถูกต้อง ควรใช้วิธีที่เป็นมาตรฐาน เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การฉีดยาคุมกำเนิด การทานยาคุมกำเนิด การฝังยาคุมกำเนิด เป็นต้น

ในส่วนของคุณแม่ที่เลือกทานยาคุมกำเนิด ควรประเมินให้ดีว่าเราว่าจะไม่ลืมการทานยาคุมกำเนิด โดยยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (OCP: Oral combined pills) ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (POP: Progesterone only pills)

Sponsored

ในคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการให้นมทารก ขอแนะนำว่าควรเลือกใช้ในกลุ่มฮอร์โมนเดี่ยว เหมาะกว่าการใช้ชนิดฮอร์โมนรวม เพราะไม่มีผลกับคุณภาพของน้ำนมและปริมาณของน้ำนม ขณะที่ในยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจน จะส่งผลต่อการหลั่งน้ำนมให้มีปริมาณน้อยลง และยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวยังสามารถทานได้เลยหลังคลอด โดยทานต่อเนื่องกันทุก รวมถึงควรทานยาคุมกำเนิดในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวัน  เช่น เลือกทานยามื้อเย็น ก็ควรทานมื้อเย็นทุกวัน ไม่ใช่ทานสลับเวลาไปมาทุกวัน และสามารถทานต่อเนื่องได้เป็นปี

ส่วนคำถามที่ถามว่าสามารถทานยาเม็ดคุมกำเนิดติดต่อกันได้นาน ส่งผลให้ตั้งครรภ์ยากในครั้งต่อไปนั้น ขอตอบว่าการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว อาจมีผลข้างเคียงเล็ก ๆ น้อย เช่น สิวขึ้น ปวดศีรษะ น้ำหนักขึ้น เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะมีความปลอดภัยสูง ไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงต่อสุขภาพ ซึ่งเมื่อครบกำหนดที่เราต้องการหยุดทานยาคุมกำเนิด จะไม่ได้ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ยากแต่อย่างใด หากไม่มีภาวะอื่น ๆ แทรกซ้อนร่วมด้วย

========================

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/