เมื่อลูกน้อยคลอดออกมา การแจ้งเกิดเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งเป็นหลักฐานที่สามารถระบุตัวตนของเด็ก วันเวลาการเกิดที่แท้จริง รวมถึงชื่อผู้ให้กำเนิดบิดามารดา ชื่อแพทย์ผู้ทำคลอด และสถานที่ทำคลอด โดยจะเป็นข้อมูลที่อยู่ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต หากข้อมูลที่แจ้งเกิดของเด็กคลาดเคลื่อน หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะชื่อบิดาที่หากมีการใช้ชื่อของบุคคลอื่นมาเป็นบิดาแทนก็จะทำให้มีปัญหาตามมาได้ ซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้คุณแม่ได้ศึกษากันแล้ว

ใส่ชื่อคนอื่นเป็นบิดา ในใบเกิดลูกได้ไหม

คุณแม่ที่จะนำชื่อของบุคคลอื่นมาใส่ในใบเกิดให้ลูกเพื่อจะได้เป็นบิดา ไม่สามารถทำได้ เพราะจะทำให้มีปัญหาตามมาได้อีกหลายประการ หากจำเป็นจริงๆ คุณแม่ใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้ดูแลคนเดียว จะได้ไม่เกิดปัญหาอนาคต ซึ่งปัญหาที่พบหลักๆ อาจจะมีดังนี้

1. ฝ่ายชายอาจมีการฟ้องร้องเพิกถอนชื่อ ในใบเกิด รวมถึงเรียกร้องความเสียหายที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นบิดา

2. หากชายผู้นั้นได้ทำการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตรวจดีเอ็นเอแล้ว ปรากฏว่าไม่ตรงกันก็ไม่จำเป็นต้องรับรองบุตร รวมไปถึงผลประโยชน์เรื่องทรัพย์มรดกก็ไม่สามารถที่จะยกให้บุตรได้

ต้องการถอนหรือเปลี่ยนชื่อบิดา ทำได้หรือไม่

การถอนชื่อบิดาออกจากใบเกิดไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตอนแจ้งเกิดได้ทำไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ถือว่าถูกต้องที่สุดแล้ว หากคุณแม่ได้พลาดพลั้งโดยการนำชื่อเพื่อน หรือชื่อญาติไปใส่รับรองเป็นบิดาแล้ว เมื่อลูกโตขึ้นอยากจะแจ้งข้อเท็จจริงแก่ลูก และต้องการถอนชื่อบุคคลอื่นที่ใส่ไว้ในใบเกิดออกจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่หากได้เจอบุคคลที่เป็นพ่อที่แท้จริงแล้ว และสามารถตรวจพิสูจน์ DNA รับรองผลโดยแพทย์ว่าเป็นเพราะลูกกันจริง ก็สามารถถอนชื่อบุคคลอื่นออกและนำชื่อบิดาผู้ให้กำเนิดของลูกที่แท้จริงมาใส่แทนได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อบิดา

การที่คุณแม่นำชื่อบุคคลอื่นมาใส่ชื่อในใบเกิดให้ลูก เป็นการทำผิดตามขั้นตอนกฎหมายหรือการแจ้งความเท็จแจ้งอาจจะมีความผิดดำเนินคดีมีโทษตั้งแต่จำคุก 6 เดือนถึง 3 ปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.การทะเบียนราษฎรมาตรา 50 พ. ศ. 2534 จนเมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อพ่อผู้บังเกิดเกล้าได้โดยผ่านกระบวนการดังนี้

1. การสอบสวนของนายทะเบียนแต่ละท้องถิ่นที่ทำให้เชื่อถือได้ว่าบิดาคนนี้เป็นตัวจริง

2. เมื่อได้ผลแน่ชัดแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการยกเลิกสูติบัตรของลูก

3. ให้ผู้แจ้งทำการแจ้งเกิดใหม่ได้ทันที แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานผลการตรวจ DNA ที่แสดงความเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อกันแนบไปด้วย พร้อมกับคำขอแจ้งเกิดใหม่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิมพ์สูติบัตรออกมาให้ใหม่

การตรวจดีเอ็นเอ เพื่อเปลี่ยนชื่อบิดา

1. ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ

2. ต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย

3. กรณีที่ลูกมันบรรลุนิติภาวะแล้วตัวลูกต้องยินยอมด้วย

ทำไมไม่ควรใส่ชื่อบิดาปลอมให้ลูก

การใส่ชื่อคนอื่นเป็นบิดาให้ลูกหรือบิดาปลอมคุณแม่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลเสียที่กระทบต่อลูกได้ในอนาคตโดยเหตุผลหลักๆ ที่เคยเกิดมีปัญหาพอจะจำแนกได้ดังนี้

Sponsored

1. หากบิดาปลอมที่ใส่ไปในสูติบัตรของลูกได้ไปกล่าวอ้างตัวว่าเป็นพ่อของลูก และได้ไปสร้างเรื่องราวไม่ดี รวมทั้งก่อหนี้สินแล้วอ้างตัวว่าเป็นพ่อของลูก ให้ลูกตามชดใช้หนี้สิน หรือเจ้าหนี้ก็สามารถมาฟ้องร้องบังคับเอากับลูก เพื่อให้ชำระหนี้สินนั้นแทน

2. หากพ่อตัวปลอมได้ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุทำให้คู่กรณีเสียชีวิต และตัวเองก็เสียชีวิตด้วย ทางญาติของผู้คู่กรณีสามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการกระทำของพ่อ โดยลูกต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

หากแจ้งเกิดโดยไม่มีชื่อบิดา จะรับรองบุตรภายหลังยังไง

หากตอนแรกเกิดไม่ได้ระบุชื่อบิดา แต่ต่อมาภายหลังบิดาจะกลับมารับรองบุตรให้สามารถทำได้โดยแจ้งกับฝ่ายทะเบียนในท้องที่นั้นๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. แจ้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ญาติพี่น้อง หรือบุคคลที่เชื่อถือได้และรู้จักดีว่าบุคคลคนนั้นเป็นบิดาของเด็กจริงๆ เพื่อช่วยกันรับรองสถานะความเป็นพ่อของเด็ก

2. หากมีการยืนยันจนเป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว และมีข้อมูลหลักฐานมาอ้างอิงอาจจะเป็นรูปถ่ายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ ว่าเคยได้อยู่กินกันจริงก็มานำมาแสดงได้

3. หากยังมีเหตุผลไม่เพียงพอก็อาจจะทำการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ตรวจหาดีเอ็นเอ เพื่อยืนยันว่ามีความเป็นพ่อลูกกันจริง ก็จะทำให้มีความน่าเชื่อถือขึ้น

4. หากคุณแม่พร้อมที่จะจดทะเบียนสมรสกับพ่อของลูกก็สามารถทำได้

ปัญหาการที่ไม่ได้ใส่ชื่อบิดาของเด็กลงไปในสูติบัตร ตั้งแต่ครั้งที่แจ้งเกิด เมื่อได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วหากบิดามีความประสงค์ที่จะรับรองบุตรก็สามารถทำได้ ส่วนชื่อบุคคลอื่นที่ใส่ไว้แล้ว ก็สามารถถอดออกได้เช่นกันเมื่อหลักฐานมาพิสูจน์ชัด ถ้าไม่ได้เป็นบิดาที่แท้จริง และมีบิดาที่แท้จริงมาได้มาแสดงตัวแล้ว

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตั้งครรภ์น้ำหนักลด ในช่วงไตรมาสแรก ผิดปกติหรือไม่

2.รีวิว 7 แอพคนท้อง ที่คุณแม่ควรมี เพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพ