เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566เนื่องในเดือนแห่งการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (Safer Internet Month) Google จึงได้จัดงาน ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการ ‘Be Internet Awesome’ และแผนเปิดใช้งาน ChromeOS Flex สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร

Google ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้ฝึกอบรมครูและนักเรียนไปแล้วกว่า 3.4 ล้านคนทั่วประเทศไทย ผ่านโครงการ Be Internet Awesome

นอกจากนี้ Google ยังได้อัปเดตผลการดำเนินงานโครงการ Be Internet Awesome และแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยของ Kantar ซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ Be Internet Awesome ดังนี้

ครู 93% กล่าวว่า Be Internet Awesome เป็นประโยชน์อย่างมากในการสอนเด็กๆ เรื่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ครู 100% ยอมรับว่า Be Internet Awesome ช่วยให้นักเรียนมีความระมัดระวังในการใช้งานออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ครู 99% ยอมรับว่าตั้งแต่สอน Be Internet Awesome พวกเขาเห็นนักเรียนมีปฎิสัมพันธ์ทางออนไลน์ในเชิงบวกมากขึ้น

ครู 99% มีแนวโน้มที่จะแนะนำ Be Internet Awesome ให้กับครูคนอื่นๆ

ครูกว่า 9 ใน 10 คนพบว่า Be Internet Awesome ให้ความรู้ ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม และใช้งานง่าย

ครู 99%กล่าวว่านักเรียนมีความเข้าใจดีขึ้นในวิธีการที่จะฝึกเป็นคนฉลาด ตื่นตัว ปลอดภัย ใจดี และกล้าหาญบนโลกออนไลน์

ครู 7 ใน 10 คนเห็นว่า Be Internet Awesome มีประสิทธิภาพในการสอนเรื่องความปลอดภัยออนไลน์มากกว่าเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ Google ยังได้ประกาศร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดใช้งาน ChromeOS Flex สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร โดย ChromeOS Flex เป็นเวอร์ชันหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Chrome ที่ช่วยปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มความเร็วและเสริมความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ในการดาวน์โหลด

Sponsored

แจ็คกี้ หวาง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวว่า “วันนี้ ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Google มีโอกาสได้กลับมาจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาดิจิทัลและส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องอินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนพญาไท ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปัจจุบัน เด็กๆ และเยาวชนท่องโลกออนไลน์กันมากขึ้น และในปี 2565 เราพบว่า “การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” (Cyberbullying) เป็นหนึ่งในหัวข้อด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ผู้คนในไทยให้ความสนใจค้นหาบน Google มากเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 60% เมื่อเทียบกับปี 2564 ดังนั้น การลงทุนลงแรงเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในพันธกิจหลักของเรา”

ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย Country Marketing Manager,  Google ประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจากที่เราได้เปิดตัวโครงการ Be Internet Awesome ไปเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เราได้ฝึกอบรมครูและนักเรียนไปแล้วกว่า 3.4 ล้านคน ส่งผลให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในการท่องโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงโลกออนไลน์และสามารถเรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน เราจึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่สำหรับปี 2566ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นอกจากนี้ Google ยังต้องการสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรในการสอนหลักสูตร Be Internet Awesome ด้วยการผนวกหลักสูตรนี้เข้ากับ ChromeOS Flex ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเปิดตัวในปีนี้ เราได้เริ่มนำร่องการใช้งาน ChromeOS Flex ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในไตรมาสนี้แล้ว ซึ่งเรากำลังช่วยดำเนินการปรับโฉมอุปกรณ์ของโรงเรียนกว่า 100แห่งให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่รวดเร็ว จัดการง่าย และใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก และเราตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือโรงเรียนจำนวน 500แห่งภายในปีนี้”

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม Be Internet Awesome ในครั้งนี้ ที่ทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับเด็กและเยาวชนของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ปัญหาด้านความปลอดภัยออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายและผลกระทบด้านกายและใจแก่ตัวนักเรียนแล้ว ยังอาจส่งผลด้านทรัพย์สินไปยังครอบครัว และผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกัน  วันนี้ ดิฉันขอชื่นชมและขอบคุณความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง Google  ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้นำหลักสูตรความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสําหรับเด็กซึ่งมีแนวทางการเรียนการสอนแบบ Active Learning จนได้รับการยอมรับในระดับสากล มาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ และสามารถแสวงหาความรู้ และได้รับประสบการณ์ในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น”

การจัดงานในวันนี้ นับเป็นความมุ่งมั่นของ Google ประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ Leave No Thai Behind ในการลดช่องว่างดิจิทัลเพื่อให้คนไทยเข้าถึงโอกาสที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ และใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Be Internet Awesome ได้ที่ g.co/BeInternetAwesome และ ChromeOS Flex ที่ goo.gle/osflexth

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

youtube:KonThong Channel คนท้อง
IG :Team_konthong
Tiktok :Teamkonthonth

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร? แม่ท้องเป็นโรคนี้จะส่งผลต่อลูกในครรภ์ไหม

2.อาการท้องแรก และ 7 เรื่องที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้