รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อมชูระบบการสอนแบบSET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทย พร้อมชูแนวคิด “Locally rooted, globally connected” ส่งเสริมนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมเชื่อมโยงทักษะความรู้ ต่อยอดสู่สากล

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า “กลุ่มทองสิมามีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาชุมชนย่านพระราม 2 ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครัน มีบริการที่เอื้อประโยชน์และเชื่อมต่อกับชุมชนโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลนครธนจากโรงพยาบาลทั่วไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทาง สร้างศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ตลาด อาคารพาณิชย์ และธุรกิจด้านบริการอื่นๆและล่าสุดยังได้พัฒนาด้านการศึกษาโดยร่วมกับเบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) บนพื้นที่ 22 ไร่ หลังห้างเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ของเครือข่ายเบซิส และเป็นลำดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นางสาวเพ็ญศิริ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนว่า “โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ มีอาคารสูง 2 และ 3 ชั้น พร้อมด้วยที่จอดรถชั้นใต้ดิน  ทั้งหมดจำนวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียน อาคารอนุบาล อาคารศิลปะและการแสดง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคารกีฬาและสันทนาการ โดยสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 1,500 คน โดยมีกำหนดเปิดสอนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้”

เครือข่ายของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเบซิส คือหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและในระดับสากล ซึ่งมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือข่าย เบซิสผสานรวมกับการเรียนการสอนทางวิชาการที่เข้มข้น โดยได้นำเอาแนวคิดด้านการศึกษาที่เป็นจุดแข็งจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชียมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษาแบบอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้เตรียมการเรียนการสอนในระบบการศึกษารูปแบบเฉพาะของเบซิส ทั้งด้านการคัดสรรคณะครูอาจารย์ การติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  และทางด้านหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะต้องมีทางเลือกและโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทุกสาขาเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้นักเรียนจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยตัวเอง และมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมปลูกฝังให้ทั้งนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจรากฐานความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง นางสาวเพ็ญศิริกล่าว

Sponsored

อลิซาเบธ ธีส ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า หลักสูตรของโรงเรียนเป็นรูปแบบเฉพาะของทางเบซิสเพียงที่เดียว เป็นระบบการสอนแบบ SET/LET โดยนำครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Expert Teacher) เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Expert Teacher) มาสอนร่วมกันและให้การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ความชอบ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของนักเรียนได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังนำแนวคิด “Locally rooted, globally connected” ที่ให้ความสำคัญในความเป็นไทยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตบนรากฐานของความเป็นไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของโลก “นอกจากเบซิสจะมีหลักสูตรการศึกษาการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับโลกแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีแนวคิดหลัก “Locally rooted, globally connected” ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสากล ทางโรงเรียนได้ตอกย้ำแนวคิดนี้โดยมีการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยทุกวัน ทั้งยังปลูกฝังความเป็นไทยในหัวใจ ภายในโรงเรียนมี“เรือนไทยทองสิมาวิชชาลัย” ที่ออกแบบโดย อาจารย์ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ นักออกแบบสถาปัตยกรรมไทยชื่อดัง เรือนไทยแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่จะนำเสนอความเป็นไทยให้อยู่ท่ามกลางความเป็นสากลอย่างภาคภูมิ โดยจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ให้คุณค่าทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศิลปะไทย เชื่อมโยงแก่นรากของความเป็นไทยกับความก้าวไกลของโลกสากลซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของโรงเรียนอันจะสร้างบุคคลกรคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต” อลิซาเบธ ธีสกล่าว

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่

https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

  1. 8 เคล็ดลับ ดูแลผิวลูก ช่วงหน้าหนาว ให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้น
  2. อาหารเด็ก 7 เดือน ควรเป็นแบบไหน และคำแนะนำการให้อาหารลูกน้อย