ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ การปรับแก้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 ว่าด้วยเรื่องการจัดที่นั่งให้เด็กเล็ก  เพื่อป้องกันอันตรายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการใช้คาร์ซีทเพิ่มเติม ดังนี้

คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติมฉบับเต็ม

คาร์ซีท คืออะไร

Sponsored

คาร์ซีทเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กแรกเกิด - 15เดือน เพราะสรีระของเด็กรวมถึงกระดูกคอยังไม่แข็งแรงพอ การเลือกคาร์ซีทที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย จะยิ่งช่วยลดการกระแทกและช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ได้ดี

ข้อดีของการใช้คาร์ซีท

  1. ใช้งานได้ง่าย สะดวก และใช้ได้ตลอดเวลา
  2. นำมาทำความสะอาดได้ตลอด จึงวางใจได้เรื่องความสะอาดรวมถึงกลิ่นและเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์
  3. ทำให้เด็กนั่งสบาย ไม่ร้องไห้งอแง แม้ว่าจะต้องเดินทางไกล
  4. ราคาไม่แพงและใช้งานได้ยาวนาน

จากพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่ 13 ที่ออกมานั้น ยิ่งทำให้ผู้ปกครองตระหนักได้ถึงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการเดินทางของเด็กแต่ละครั้งด้วยคาร์ซีทได้มากขึ้นอีกด้วย

บทความน่ารู้เกี่ยวกับคาร์ซีทเพิ่มเติม