การมาตรวจสุขภาพของเด็กทารกแรกเกิด แพทย์ไม่เพียงแต่ดูน้ำหนัก และความสูงที่ควรเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์เท่านั้น แต่แพทย์จะวัด เส้นรอบศีรษะลูก และตรวจกระหม่อมหน้าด้วยทุกครั้งโดยในเด็กปกติจะมีการเจริญเติบโตของสมองตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยเช่นกัน ซึ่งเส้นรอบศีรษะนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ้าง เราหาคำตอบมาให้คุณพ่อคุณแม่กันแล้ว

ปัจจัยที่กำหนดขนาดและรูปร่างของศีรษะ

ศีรษะของเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและรูปร่าง โดยมีปัจจัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.การเจริญเติบโตของสมอง การที่เด็กโตขึ้น ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น เหล่านี้ย่อมทำให้สมองมีการเติบโต

2.พันธุกรรม ในเด็กที่มีพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว มีศีรษะโตกว่าคนทั่วไป ก็จะทำให้เด็กมีโอกาสที่จะมีศีรษะโตกว่าปกติด้วย

3.สภาวะบางอย่าง ที่อาจเป็นมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ขณะคลอด หรือหลังคลอด เช่น การขาดออกซิเจน น้ำตาลในเลือดต่ำ มีการติดเชื้อที่สมอง ชัก สมองได้รับการกระทบกระเทือน การเพิ่มความดันในกะโหลกศีรษะ และความผิดปกติของกระดูก เหล่านี้เป็นต้น มีผลต่อขนาดและรูปทรงของศีรษะเด็กทั้งสิ้น

การวัด เส้นรอบศีรษะลูก

วิธีวัดเส้นรอบศีรษะนั้น จะใช้สายวัดที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร วัดจากบริเวณที่ใหญ่ที่สุด จากหน้าผาก และวัดไปถึงส่วนที่นูนที่สุดตรงศีรษะด้านหลัง ซึ่งควรทำการวัด 3 ครั้งแล้วค่อยหาค่าเฉลี่ย หลังวัดรอบศีรษะแล้ว แพทย์จะพล็อตกราฟเพื่อเปรียบเทียบกับกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งกำหนดตามอายุ และดูว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

เส้นรอบศีรษะควรเพิ่มขึ้นอย่างไร

ในเด็กปกติแล้วจะมีเกณฑ์การเติบโตดังนี้

1.ในเด็กแรกเกิด ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร

2.เมื่อมีอายุ 3-4 เดือน ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร

3.อายุ 9-12 เดือน ยาวประมาณ 45-46.5 เซนติเมตร

4.อายุ 2 ปี ยาวประมาณ 49 เซนติเมตร

5.อายุ 3 ปี ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร

6.เมื่อมีอายุตั้งแต่ 3-10 ปี จะยาวเพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตรในทุก 3 ปี

Sponsored

เส้นรอบศีรษะเด็กบอกอะไรได้บ้าง

การวัดเส้นรอบศีรษะนั้นจะบ่งบอกได้หลายอย่าง โดยเฉพาะความผิดปกติของทารก ซึ่งมีดังนี้

1.เด็กที่มีรอบศีรษะเล็กกว่าเกณฑ์มาตรฐานอายุ

เด็กที่มีรอบศีรษะเล็กกว่าปกตินั้น โดยมากแล้วเป็นความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ได้แก่ โรคจากพันธุกรรม เช่น ดาวน์ซินโดม การติดเชื้อจากแม่ เช่น หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ทารกได้รับสารพิษ เช่น ยาเสพติด แอลกอฮอล์ รวมทั้งทารกได้รับบาดเจ็บที่สมอง เช่น การติดเชื้อหรือขาดออกซิเจน ซึ่งเด็กที่มีรอบศีรษะเล็กผิดปกติจากสาเหตุเหล่านี้ย่อมไม่สามารถรักษาได้หลังจากการคลอด

2.เด็กที่มีรอบศีรษะมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานอายุ

สำหรับเด็กที่มีรอบศีรษะเกินเกณฑ์ที่กำหนดนั้น อาจมีสาเหตุจากการป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่เกิดกับสมอง เช่น เนื้องอกสมอง โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง สมองติดเชื้อพยาธิตืดหมู การอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง รวมทั้งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับศีรษะ เช่น อุบัติเหตุทางศีรษะ ซึ่งการรักษาที่ทันท่วงทีอาจช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีรอบศีรษะเกินเกณฑ์อายุได้

การเปลี่ยนแปลงเพียงนิดก็ช่วยบ่งบอกสุขภาพของเด็กได้ ดังนั้นคุณแม่ไม่ควรละเลยที่จะพาเด็กไปตรวจร่างกายเพื่อวัดเส้นรอบศีรษะ ตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง เพราะการพบสิ่งผิดปกติเร็วเท่าไหร่ ย่อมหมายถึงการรักษาชีวิตของลูกให้ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ก็ควรเช็คพัฒนาการของลูก และน้ำหนักที่เหมาะสมเสมอ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.10 อาหารเพิ่มน้ําหนักลูก เหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักน้อย

2.อาหารที่แม่กิน มีผลต่อการสร้างน้ำนม จะเลือกกินอย่างไรดี