การเลี้ยงลูกน้อยในวัยแบเบาะอาจมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งลูกก็ยังไม่อาจจะสื่อสารให้คุณแม่รู้ได้ว่าเพราะอะไรมาจากสาเหตุไหน การดูแลเอาใจใส่ลูกน้อยอย่างละเอียดถี่ถ้วน เป็นสิ่งจำเป็นมาก โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มักจะร้องไห้หลังจากดูดนม คุณแม่จำเป็นต้องทราบว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกร้องไห้นั้นมาจากเรื่องอะไรได้บ้าง

สาเหตุลูกร้องไห้หลังดูดนม

การที่ลูกร้องไห้หลังจากดูดนม อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้

1.เกิดอาการจุกเสียด

หลังจากทารกได้ดูดนมไปแล้วจะร้องไห้เป็นเวลายาวนานติดกัน 2-3 ชั่วโมงทุกวันแล้วจะร้องไห้เป็นเวลา 3 วันขึ้นไปใน 1 สัปดาห์ หรือในบางรายก็อาจจะร้องไห้นานกว่านั้น ซึ่งเด็กอาจจะมีอาการจุกเสียดได้ทั้งจากนมคุณแม่เอง หรือนมที่ปั๊มมาใส่ขวด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการจุกเสียดเนื่องจากทารกยังมีระบบการย่อยอาหารไม่ดีพอ มีแก๊ส อยู่ในกระเพาะอาหารมากเกินไป จึงทำให้การย่อยนมได้ไม่ดี ทำให้ลูกมีอาการจุกเสียด ปวดท้องเกิดการร้องไห้นั้นเอง

วิธีรับมือแก้ไข

  • อุ้มลูกน้อยขณะให้นม การให้นมลูกถึงแม้ว่าจะให้จากขวด ก็ควรอุ้มลูกมาในลักษณะเดียวกับท่าให้นมแม่ที่ให้จากเต้า ซึ่งจะช่วยให้ศีรษะของลูกอยู่สูงทำให้น้ำนมไหลลงท้องได้ดีกว่าการให้ลูกนอนดูดในท่านอนราบ หรือหากไม่อุ้มก็ควรอีกจัดท่านอนให้ลูกโดยส่วนศีรษะต้องสูงกว่าลำตัว และการเอียงขวดนมทำมุม 30-40 องศาเพื่อให้อากาศลอยอยู่ที่ก้นขวด
  • จับลูกเรอบ่อยๆ ระหว่างให้นมคุณแม่ควรอุ้มลูกมาให้เรอเพื่อให้ลมที่กลืนลงท้องระหว่างดูดนมออกมา โดยการดูดนมแต่ละครั้งควรจะเว้นจังหวะให้ลูกได้เรอเอาลมออกมาเป็นระยะๆ
  • ตรวจเช็คจุกนม หากลูกดูดนมจากขวด คุณแม่ควรตรวจเช็ครูของจุกนมว่าอยู่ในสภาพเล็กเกินไปหรือไม่ เพราะหากรูนมเล็กเกินไปทำให้ลูกดูดนมได้น้อย จำเป็นต้องใช้แรงดูดมากจึงทำให้ลมเข้าไปในท้องลูกมากขึ้น แต่หากจุกนมรูใหญ่เกินไปก็อาจทำให้นมไหลเร็วจนลูกสำลักได้

2.เกิดจากกรดไหลย้อน

อาการที่เกิดจากกรดไหลย้อนในวัยทารก เนื่องจากขณะลูกดูดนมในลักษณะท่านอนราบทำให้น้ำย่อยที่ไหลออกจากกระเพาะอาหารแล้วย้อนขึ้นมาที่ท่ออาหารอีก ซึ่งอาการนี้จะคล้ายกับอาการกรดไหลย้อนของผู้ใหญ่ ซึ่งมักจะมีอาการจุกแน่นกลางอก ปวดแสบปวดร้อน วิธีสังเกตว่าลูกมีอาการกรดไหลย้อนหรือไม่ สังเกตได้จากการที่เด็กร้องไห้งอแงทุกครั้งหลังดูดนม

วิธีรับมือแก้ไข

  • การแก้อาการกรดไหลย้อนของลูก ให้จับลูกนั่งตัวตรงในระหว่างให้ลูกกินนม หลังจากดูดนมเสร็จแล้วให้อุ้มลูกขึ้นพาดบนไหล่อย่างน้อย 30 นาทีก็จะทำให้อาการกรดไหลย้อนของลูกดีขึ้น เพราะน้ำนมได้ไหลลงสู่กระเพาะอาหารไปแล้ว
  • ไล่ลมให้เด็กมีอาการเรอออกมาจะช่วยให้อาการของลูกดีขึ้น
  • นวดให้ลูก โดยการนวดบริเวณหน้าท้องของลูกช่วยให้ระบบการย่อยอาหารเส้นประสาทที่ควบคุมส่วนต่างๆ ของระบบหายใจ และทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้การนวดยังจะเพิ่มความสามารถในการรับรู้ของลูก ทำให้ลูกอบอุ่น ร้องไห้น้อยลงและนอนหลับดีขึ้น การนวดลูกควรเว้นระยะหลังจากลูกกินนมไปแล้ว 30 นาที โดยวิธีการนวดสามารถทำได้ดังนี้

1.วางลูกนอนในท่านอนหงาย ใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกทาบริเวณหน้าท้องของลูก

2.นวดบริเวณกระเพาะอาหารของลูกอย่างเบามือ โดยนวดวนตามเข็มนาฬิกาประมาณ 3-4 นาที

3.จากนั้นให้นวดย้อนกลับ 2 นาที

4.และนวดมือและขาด้วยการรูดขึ้นลงยาวๆ สามารถลงน้ำหนักแรงกว่าการนวดบริเวณกระเพาะอาหารได้เล็กน้อย สามารถทำซ้ำได้วันละ 2-3 ครั้ง

3.แพ้อาหาร

เด็กทารกร่างกายยังอ่อนแอ จึงมีปฏิกิริยาไวต่อการได้รับอาหารใหม่และมีพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ในเด็กเล็กส่วนใหญ่จะกินนมแม่เพียงอย่างเดียว และเมื่อได้รับอาหารที่ไม่คุ้นผ่านทางน้ำนมก็อาจจะทำให้เด็กมีการแพ้ได้ เช่นแพ้นมวัว แพ้ไข่ แพ้ถั่วเหลือง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดในเด็กเล็ก วิธีการสังเกตอาการว่าลูกแพ้อาหารหรือไม่ หลังจากลูกดูดนมแม่ไปแล้วจะมีอาการหงุดหงิด มีผื่นแดง หรือลมพิษขึ้นตามตัว ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ถ้าพ่อแม่พบเห็นอาการเหล่านี้ของลูกแล้วรีบนำไปพบแพทย์โดยด่วน

Sponsored

วิธีรับมือแก้ไข

  • หาสาเหตุให้เจอว่าลูกแพ้อาหารชนิดไหน จากการที่แม่กินเข้าไปในแต่ละมื้อเช่นไข่ นมวัว อาหารทะเล ถั่วต่างๆ
  • จดบันทึกอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวัน และบันทึกอาการของลูกที่เกิดขึ้น เพราะจะได้รู้ว่าลูกแพ้สิ่งไหนบ้าง
  • เมื่อรู้แล้วว่าลูกแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรงดอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ เช่นหากลูกแพ้นมวัวคุณแม่ควรงดดื่มนมวัวไปซัก 2-3 อาทิตย์แล้วค่อยกลับมาดื่มใหม่ โดยค่อยๆ เพิ่มทีละน้อยและสังเกตดูว่าลูกยังมีอาการแพ้หรือไม่หากยังแพ้อยู่จนเด็กอายุถึง 6 เดือนหรือมากกว่ายังไม่หายแพ้ก็ควรพาลูกไปพบแพทย์

4.เกิดแก๊สในกระเพาะ

ในเด็กที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารจะทำให้เกิดความไม่สบายตัวร้องไห้งอแง และมักจะเกิดขึ้นหลังจากดูดนมไปได้ไม่นานจะเกิดทุกครั้งหลังจากดูดนมเข้าไป ลูกจะมีอาการท้องอืด ท้องแข็ง เมื่อมือวางบนหน้าท้อง และเคาะดูจะสังเกตได้ว่าลูกมีลมในท้อง ซึ่งการกินกลืนกินอากาศในขวดนมเข้าไปหลังจากดูดนม

วิธีรับมือแก้ไข

การให้นมลูกทุกครั้งควรอุ้มลูกขึ้นมาเรอ เพื่อไล่ลมออกจากกระเพาะอาหาร จะช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารได้

การที่ลูกร้องไห้หลังจากกินนมสามารถแก้ไขได้ โดยทำตามคำแนะนำข้างต้นนะคะ หากรู้สาเหตุการร้องไห้ของลูกก็จะช่วยให้ลูกไม่ต้องเจ็บปวดทรมาน และยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เบาแรงลงได้อีกด้วย

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.หัดกุหลาบ โรคนี้เป็นอย่างไร อันตรายต่อลูกน้อยมากแค่ไหน

2.โรคภูมิแพ้ตัวเอง คุณแม่รู้ไหม ลูกน้อยก็อาจเป็นได้