อย.ประเทศสหรัฐ อเมริกาได้รองรับวัคซีนโควิดไฟเซอร์และโมเดอร์นา ให้ฉีดในเด็ก 6 เดือน – 5 ปี เริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อย.ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติให้สามารถใช้วัคซีนโควิดได้ในเด็ก อายุ 6  เดือน – 5 ปี ซึ่งจะเริ่มให้ฉีดได้ในสัปดาห์หน้า โดยวัคซีนโมเดอร์นาใช้ได้ในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ซึ่งจะต้องฉีดขนาด 25 ไมโครกรัม ทั้งหมด 2 เข็ม ระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ และวัคซีนไฟเซอร์ใช้ได้ในเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี ซึ่งจะต้องฉีดขนาด 3 ไมโครกรัม ทั้งหมด 3 เข็ม

จากการอนุมัติจากอย.ในอเมริกา เป็นไปได้ว่าจะเริ่มปฏิบัติตามกันได้ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย คาดว่าจะมีการรับรองวัคซีนให้ฉีดได้เด็ก 6 เดือน – 5 ปี เร็วๆ นี้

ที่มา: CBC

Sponsored

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/