ฝากท้องทำไมต้องตรวจเอดส์ ? ถึงปัจจุบันนี้คงมีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักโรคเอดส์หรืออันตรายของโรคเอดส์ เพราะสื่อต่างๆที่ออกมาให้ความรู้ในเรื่องโรคเอดส์นี้มีมากมายจนทำให้คนเข้าใจและรู้ถึงวิธีป้องกันโรคนี้กันมากขึ้น จนอาจจะดูว่ากลัวน้อยลง

ถึงแม้โรคเอดส์นี้จะยังเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่ก็ทำให้เรารู้ว่าสามารถอยู่ร่วมกับคนเป็นเอดส์ได้และมีวิธีการป้องกันอย่างไร สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนที่ไปฝากครรภ์สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการฝากครรภ์คือ การตรวจเอดส์ คุณแม่หลายๆท่านอาจเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมต้องตรวจเอดส์ทั้งๆที่ฉันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ แต่เราลองฟังไว้เพื่อเป็นความรู้หรือาจให้คำแนะนำกับผู้อื่นต่อไปได้จากคำแนะนำของ..

เหตุผล ฝากท้องทำไมต้องตรวจเอดส์

นายแพทย์พนิตย์ จิวะนันทประวัติ สูตินรีแพทย์ กล่าวถึงการ ฝากท้องทำไมต้องตรวจเอดส์ ไว้ดังนี้                                                                                      

ประการแรก เป็นการตรวจสุขภาพของว่าที่คุณแม่ สมมติว่าหากตรวจพบเชื้อ HIV คือ ติดเชื้อเอดส์จะได้ให้การรักษาได้ถูกต้องและทันท่วงที เช่น ให้ยารักษาโรคเอดส์ แม้จะไม่สามารถทำลายเชื้อได้หมด แต่อย่างน้อยก็ช่วยลดความรุนแรงของเชื้อลงได้บ้าง เพื่อช่วยยืดอายุให้ยืนยาวขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการตั้งตัวเพื่อคอยรับมือกับโรคที่อาจแทรกซ้อน เช่น โรคปอดบวม วัณโรค หรือโรคติดเชื้อต่างๆ จะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

ประการที่สอง เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์และติดเชื้อเอดส์แล้วและได้รับการรักษาเชื้อในตัวแม่ก็จะลดลงแม้จะไม่หายขาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อทารกในครรภ์ทำให้โอกาสในการติดเชื้อลดลงไปด้วย โดยเฉพาะการเริ่มรักษาในช่วงอายุครรภ์ก่อน 34 สัปดาห์

ประการที่สาม เป็นการวางแผนการให้นมบุตรเพราะแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ไม่ควรให้นมบุตรเพราะเชื้อจะผ่านมาทางน้ำนมได้ จะได้วางแผนในการเลี้ยงนมขวดแทน

ประการที่สี่ หากทราบว่าคุณแม่เป็นเอดส์แน่นอนแล้ว คุณหมอจะได้วางแผนการคลอดซึ่งการคลอดแบบผ่าคลอดจะทำให้ลดอัตราการเสี่ยงการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ดีขึ้น

ประการสุดท้าย หากทราบว่าคุณแม่ติดเชื้อเอดส์ คุณหมอจะได้จัดยารักษาโรคเอดส์ในลักษณะของการป้องกันโรคตั้งแต่แรกคลอดก็สามารถดำเนินการได้ทันที เพราะเมื่อทารกคลอดออกมาต้องรอเวลาให้เด็กมีอายุ 1-6 เดือนไปแล้วจึงรู้ผลว่าทารกติดเชื้อเอดส์จากแม่หรือไม่ ดังนั้นเด็กควรได้รับยาป้องกันตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์แรก

Sponsored

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ปัญหาการติดเชื้อเอดส์ยังมีอยู่ในสังคมไทยซึ่งเราควรร่วมมือกันป้องกัน แต่หากเกิดความผิดพลาดเราจะได้รู้วิธีการในการรักษาเยียวยา หรือแม้แต่การปกป้องลูกน้อย เพราะแม่ทุกคนย่อมรักลูกดั่งดวงใจ ตรวจเอดส์กันเถอะค่ะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวน้อยของเรา ทั้งนี้สำหรับใครที่วางแผนตั้งครรภ์ก็ควรตรวจก่อนตั้งครรภ์ดีกว่า เพื่อลดความเสี่ยงนั่นเอง

อ้างอิงข้อมูลจาก

หนังสือ คุณแม่มือใหม่หัวใจเกินร้อย มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร ผู้เขียน

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตั้งครรภ์ 11 สัปดาห์ อยากรู้จัง ลูกน้อยตัวแค่ไหนแล้วนะ

2.ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ อยากรู้จัง ลูกน้อยตัวแค่ไหนแล้วนะ