กล้ามเนื้อหัวใจจัดเป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในร่างกายของเรา ซึ่งจัดเป็นกล้ามเนื้อในประเภทกล้ามเนื้อลายที่มีลักษณะพิเศษ คือ การอยู่นอกเหนือจากอำนาจของจิตใจ ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติใด ๆ ขึ้นกับกล้ามเนื้อหัวใจ ตัวคุณเองก็ไม่สามารถสั่งการได้ อย่างการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกเพศทุกวัย จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่คุณต้องเฝ้าระวังและทำความรู้จักจากบทความนี้กัน

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากอะไร

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากความผิดปกติของผนังหลอดเลือดแดง โดยผนังหลอดเลือดแดงนี้เกิดการตีบตันขึ้น การตีบตันสามารถเกิดได้จากการมีไขมันสะสมอุดตันอยู่ภายใน ดังนั้นจึงทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงยังหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ น้อยลง จนทำให้เกิดความผิดปกติอื่น ๆ ของร่างกายตามมา ที่ร้ายแรงที่สุด ก็คือ การเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันรุนแรง หรือ กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ไม่เป็นไปตามปกติ หรือ ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ การสูญเสียชีวิตนั่นเอง

อาการบ่งบอก กำลังมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

อย่างที่เรากล่าวไปแล้วในข้างต้นว่ากล้ามเนื้อหัวใจจัดเป็นกล้ามเนื้อลายที่เราไม่สามารถสั่งการใด ๆ ได้เลย ดังนั้นความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อลาย เราจึงไม่สามารถทราบถึงความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจนี้ได้ แต่เราสามารถทราบถึงอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งมีดังนี้

1.เจ็บแน่นหน้าอก อาการเจ็บแน่นหน้าอกนี้จะเป็น ๆ หาย ๆ จนบางครั้งก็เจ็บหน้าอกรุนแรงลุกลามไปจนถึงส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอย่างคอ หัวไหล่ ขากรรไกร และ แขนซ้าย เป็นต้น

2.หายใจติดขัด การหายใจติดขัดนี้จะเกิดขึ้น พร้อม ๆ กับ อาการจุดเสียดบริเวณลิ้นปี่ ส่วนการหายใจติดขัดจะเกิดแบบเป็น ๆ หาย ๆ ร่วมด้วยอาการหายใจหอบ

3.เหนื่อยกว่าปกติ เมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามกิจวัตรปกติจะพบอาการเหนื่อยอ่อนที่มากกว่าปกติ และ อาการเหนื่อยนี้จะปรากฎเด่นชัดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมที่ออกแรงอย่างหนัก

4.วิงเวียน อีกหนึ่งอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สามารถสังเกตได้ง่ายก็คือ อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด รวมถึงอาการเป็นลม นอกจากนี้ก็มักมีอาการคลื่นไส้ และ อาเจียนร่วมด้วย

5.ไม่สามารถอยู่ในบางท่าได้ โดยเฉพาะส่วนของท่านอนราบ และ หากมีการทำกิจกรรมหนัก ๆ ทั้งทางร่างกาย หรือ จิตใจก็ทำให้อาการเจ็บแน่นหน้าอกต่าง ๆ ปรากฏเด่นชัดออกมาได้

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รักษาได้อย่างไร

การรักษาโรคหัวใจขาดเลือด หรือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นั่น สามารถรักษาได้ตามความรุนแรงของโรคหัวใจขาดเลือด ดังนี้

1.ความรุนแรงในระดับต้น

หากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยแล้วพบกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในระดับต้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการรักษาด้วยการให้ยาสลายลิ่มเลือด เพื่อสลายสิ่งต่าง ๆ ที่อุดตันเส้นเลือดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นลิ่มเลือด หรือ ไขมันก็ตาม

2.ความรุนแรงในระดับกลาง

ความรุนแรงในระดับกลางนี้จะถูกวินิจฉัยเมื่อระดับของลิ่มเลือดที่อุดตันมีปริมาณมาก และ รุนแรงเกินกว่าที่จะใช้ยาสลายลิ่มเลือดได้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการรักษาด้วยการบอลลูนหัวใจ

3.ความรุนแรงมาก

เมื่อเกิดการอุดตันของเส้นเลือดในกล้ามเนื้อหัวใจระดับที่รุนแรงมากนี้ต้องเข้ารับการรักษาโดยด่วน เพราะจะเสี่ยงให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้  ดังนั้นหากเป็นถึงขั้นนี้แพทย์จะรีบทำการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดบายพาสสร้างเส้นทางใหม่ที่จะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่สะดวกยิ่งขึ้น

แนวทางการป้องกัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การลดความเสี่ยงจัดเป็นหนึ่งในแนวทางป้องกันการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจที่จะขาดเลือดได้ โดยมีแนวทางดังนี้

1.การเลือกบริโภคอาหาร ควรเลือกบริโภคอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ลดอาหารที่มีรสจัด งดอาหารหมักดอง รวมไปถึงงดอาหารแปรรูปที่มีปริมาณโซเดียมสูง

2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายต้องเลือกชนิดและเวลาที่ออกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง และ ควรออกแบบพอดี ไม่หักโหมจนทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้

Sponsored

3.พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพราะทุกช่วงเวลาที่คุณพักผ่อน ร่างกายของคุณก็จะได้ฟื้นฟู และ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่าง ๆ ของร่างกาย

4.ทำจิตใจให้เบิกบาน พยายามพาตนเองไปในที่ที่มีความสุข หลีกเลี่ยงจากสังคม หรือ ผู้คนที่ Toxic ซึ่งจะนำความเครียดมารบกวนจิตใจของคุณเอง

5.รักษารูปร่าง และ น้ำหนักร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ ดัชนีมวลกายที่เหมาะสมจะช่วยบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีได้ในระดับหนึ่งเลย สำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะมีอัตราการเกิดภาวะที่หัวใจจะขาดเลือดนี้มากกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้นการรักษารูปร่างและน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์จึงช่วยป้องกันโรคได้ทางหนึ่ง

6.หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาการหลาย ๆ อาการที่ปรากฎขึ้นกับร่างกายของเรา เราที่เป็นบุคคลทั่วไปมักจะไม่สามารถตีความ หรือ เข้าใจได้ว่า ร่างกายของเรากำลังบอก หรือ สื่ออะไรถึงเรา เราเพียงทราบว่ากำลังผิดปกติเท่านั้น แต่หากเราตรวจสุขภาพประจำปีก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยอาการปรากฎเหล่านั้นได้

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่สำคัญในหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเช่นนี้ขึ้น จึงไม่เพียงแต่อวัยวะอย่างหัวใจเท่านั้นที่จะได้รับอันตราย แต่ยังผลส่งอันตรายไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกายอีกด้วย ดังนั้นหากคุณสามารถทราบถึงอาการที่บ่งบอกถึงโรคหัวใจขาดเลือดแนวทางรักษา และ การป้องกัน ก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

youtube:KonThong Channel คนท้อง
IG :Team_konthong
Tiktok :Teamkonthonth

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ทำไมต้อง เร่งคลอด มาทำความเข้าใจกับสาเหตุและการเร่งคลอด

2.วิธีเร่งคลอด ความแตกต่างระหว่างเร่งโดยหมอกับเร่งด้วยธรรมชาติ