คุณแม่รู้ไหมว่า เราสามารถสังเกตได้ว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีหรือไม่จากสัญญาณหลายๆ อย่างที่แสดงออกมา ซึ่งวันนี้ก็ได้รวบรวม 8 สัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีพัฒนาการที่ดีของลูกมาฝากกัน เพื่อที่คุณแม่จะได้สังเกตพัฒนาการของลูกได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

8 สัญญาณ ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดี

ลูกน้อยจะมีพัฒนาการที่ดีหรือไม่ เราสามารถสังเกตได้จาก 8 สัญญาณดังต่อไปนี้

1.ลูกเป็นเด็กซน

เด็กที่มีความซุกซน ก็ย่อมเกิดจากการอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ชอบค้นคว้ารื้อค้นสิ่งของ หรือปีนบ่ายหยิบโน่นนี่นั่นอยู่ตลอด แม้บางครั้งอาจมีการพลาดพลั้ง หกล้มบาดเจ็บก็ไม่อาจหยุดความซุกซนได้ ซึ่งนั่นก็เกิดจากพัฒนาการด้านความอยากเรียนรู้ของลูกทั้งสิ้น โดยเด็กที่มีโอกาสได้เรียนรู้แบบนี้ย่อมจะฉลาดกว่าเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ประคบประหงมคอยดูแลโดยไม่ปล่อยให้ทำอะไรเลย เพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นการเรียนรู้ของลูก ปล่อยให้ลูกได้ซุกซนไปตามวัยของเขาจะดีกว่า

2.ลูกสามารถจดจำใบหน้าคนและสิ่งแวดล้อมได้ดี

เด็กที่มีความจำดีจะจดจำใบหน้าของบุคคลในครอบครัวหรือญาติ ๆ ได้ดี แสดงถึงการพัฒนาสมองด้านความจดจำที่ดี ย่อมมีความเฉลียวฉลาด นอกจากนี้ในเด็กบางรายก็อาจมีการรับรู้ความรู้สึกด้านอารมณ์ของผู้ใหญ่ได้อีกด้วย ดังนั้นการพูดคุยสื่อสารกับเด็กในขณะที่ผู้ใหญ่ไม่สบอารมณ์ก็ย่อมส่งผลให้เด็กรับรู้ได้ ซึ่งในเด็กที่มีความฉลาดจะรู้จักหลีกเลี่ยงการเข้าพบผู้ใหญ่ในเวลาที่ไม่เหมาะ

3.ลูกแสดงอารมณ์เก่งกว่าเด็กทั่วไป

เด็กที่มีความฉลาดและพัฒนาการดีมักจะแสดงออกด้านอารมณ์ได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป ซึ่งเมื่อเด็กรู้สึกสนุกก็จะหัวเราะด้วยความสนุกสนาน หากไม่สบอารมณ์ก็จะทำให้หงุดหงิดโมโหหรือร้องเอะอะโวยวายได้เช่นกัน ดังนั้นใครมีลูกที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้เก่ง ก็ให้รู้ไว้เลยว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีและฉลาดอย่างแน่นอน

4.ลูกชอบพูดและฟังเพลง

ให้สังเกตุเด็กที่พูดได้เร็ว มักจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน เนื่องจากการพูดเร็วทำให้ลูกได้เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ได้มากกว่า อีกทั้งการที่เด็กพูดเร็วจะทำให้ทักษะด้านการสื่อสารถูกพัฒนาได้มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะเด็กที่ทักษะในด้านการฟังเพลงแล้วร้องเพลงตามได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ แสดงว่าประสาทสัมผัสในการรับฟังเสียง และแปรความหมายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากนั่นเอง

5.ลูกชอบอยู่กับคนที่มีอายุมากกว่า

เด็กที่ฉลาดมักจะชอบเล่นใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ เพราะเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้ตัวเด็กได้เรียนรู้สี่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาท ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ ทุกวัน เพราะเด็กที่อยู่กับผู้ใหญ่จะเลียนแบบคำพูดกิริยาวาจาของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการซึมซับแบบค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเด็กไปเล่นกับเด็กวัยเดียวกันก็มักจะฉายแววความฉลาดและเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กรุ่นเดียวกัน โดยในบางรายอาจจะมีภาวะความผู้นำตั้งแต่เด็กได้เลยทีเดียว

Sponsored

6.ลูกมองสิ่งของด้วยความคิด

เด็กที่มีความฉลาดจะเป็นคนช่างสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างพินิจพิจารณา พบเห็นสิ่งใดก็มักจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะทำกิจกรรมใดลูกก็จะมองดู และใช้ความครุ่นคิดในสิ่งที่ได้เห็นจากคุณพ่อคุณแม่ โดยเป็นการฝึกแยกแยะอย่างซับซ้อนของสมองเด็ก ซึ่งขณะมองดูสิ่งของสมองจะทำการจดบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียด เมื่อถึงเวลาเด็กจะพูดเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะ

7.ลูกมีกิจกรรมที่ชอบ

เด็กที่ฉลาดมักจะมีความชอบสิ่งต่าง ๆ เป็นพิเศษเปรียบดังพรสวรรค์ที่ติดตัวมา ไม่ว่าจะเป็นความชอบด้านดนตรี ชอบร้องเพลง เล่นกีฬา หรือการวาดรูป ขีดเขียนที่เป็นงานศิลปะ ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการพัฒนาการด้านสมองที่พัฒนามาได้ดีของเด็กทั้งสิ้น

8.เด็กเป็นคนช่างสงสัย

เด็กฉลาดจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะพบเห็นสิ่งใดก็มักจะมีคำถามว่า ทำไม คืออะไร ทำแบบไหน โดยทุกคำถามที่ออกมาจากปากของลูกล้วนแต่ผ่านการคัดกรองมาจากเครือข่ายเส้นใยในสมองที่ซับซ้อน ซึ่งในความคิดที่ไร้เดียงสาของเด็ก แต่แฝงด้วยความตื่นเต้น อยากรู้อยากเห็น มีแรงกระตุ้นความอยากรู้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเด็กที่มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรง จึงส่งผลให้เด็กมีความคิดที่ฉลาดนั่นเอง

การที่เด็กซนแล้วมีความฉลาดด้วยนั้น ย่อมเกิดจากความตื่นตัวของสมองที่มีพัฒนาการที่ดีตามวัย ซึ่งปัจจัยที่จะส่งเสริม ก็ล้วนมาจากการเอาใจใส่ดูแลของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ การได้รับอาหารที่เหมาะสมครบถ้วนตามวัย ตลอดจนการดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ของลูก ล้วนแต่เป็นตัวสนับสนุนให้เด็กเป็นคนฉลาดและมีพัฒนาการที่ดีทั้งสิ้น ดังนั้นมาส่งเสริมพัฒนาการของลูกรักให้ดียิ่งขึ้นกันเถอะ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.10 อาหารเพิ่มน้ําหนักลูก เหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักน้อย

2.อาหารที่แม่กิน มีผลต่อการสร้างน้ำนม จะเลือกกินอย่างไรดี