เมื่อโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยสื่อหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวกังวลเรื่องปัญหาการติดจอของลูกน้อย ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายทั้งปัญหาพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็ก ๆ ในรุ่นเดียวกันที่ไม่ติดจอ หรือจะเป็นปัญหาสายตาที่มักกลายเป็นเด็กสายตาสั้นไวกว่าเด็กที่ไม่ติดจอ หรือจะเป็นปัญหาด้านอารมณ์ก็มักมีอารมณ์รุนแรง ใจร้อน ฉุนเฉียวง่าย รอคอยอะไรนาน ๆ ไม่ได้ ทั้งหมดทั้งมวลจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลมากยิ่งขึ้นไปอีก ในบทความนี้เราจึงมีทางออกของปัญหาลูกน้อยติดจอด้วยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับ 5 เกมฝึกทักษะ ที่จะมาเป็นตัวช่วยเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของลูกน้อย และนำลูกน้อยไปสู่ความเก่งครบด้านทั้งทางอารมณ์ ปัญญา และการเข้าสังคม เราไปพบกับเกมเหล่านั้นพร้อม ๆ กันเลย

เกมฝึกทักษะ คืออะไร

ก่อนอื่นเราขอพาคุณพ่อคุณแม่ไปพบกับความหมายของเกมฝึกทักษะกันก่อนเลย โดยเกมฝึกทักษะนี้เป็นกิจกรรมหรือเกมที่พัฒนาและสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกน้อยได้ฝึกปฏิบัติใช้ความคิด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเป็นหลัก แต่ในหลาย ๆ เกมก็มีการเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคมไปด้วย ซึ่งในหลาย ๆ เกมคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีอุปกรณ์ช่วยที่เรียกว่าของเล่นเสริมพัฒนาการที่จะช่วยดึงดูดความสนใจและเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ลูกน้อยได้สนุกสนานร่วมไปกับเกม

ประโยชน์ของเกมฝึกทักษะ

เมื่อเราเอ่ยถึงคำว่าเกม คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านมักจินตนาการถึงคำว่าเด็กติดเกมขึ้นมาทันที แต่ในส่วนของเกมฝึกทักษะนี้จะเป็นเกมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการโดยมีของเล่นเสริมพัฒนาการมาเป็นตัวช่วย และมีประโยชน์ต่อลูกน้อยมากมาย อันได้แก่

  • เสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ที่จะช่วยให้ลูกน้อยพร้อมต่อการเรียนรู้ในขั้นต่อไป
  • เสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพราะเกมที่สนุกสนานจะช่วยเป็นตัวช่วยปลูกฝั่งพื้นฐานทางอารมณ์ของลูกน้อยได้
  • เสริมพัฒนาการการเข้าสังคม เพราะหลาย ๆ เกมลูกน้อยต้องเล่นร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นการฝึกการเข้าสังคมเบื้องต้น

5 เกมฝึกทักษะ มีอะไรบ้าง

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ทราบถึงทั้งความหมายและประโยชน์ของเกมฝึกทักษะแล้ว ถัดมาเราก็ขอมาแนะนำ 5 เกมฝึกทักษะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถร่วมเล่นกับลูกน้อยได้

  1. เกมจับคู่ จัดเป็นเกมยอดฮิตที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อีกทั้งเป็นเกมที่สามารถแบ่งระดับความยากได้ตามระดับอายุของลูกน้อยอีกด้วย เกมจับคู่นี้จะต้องมีของเล่นเสริมพัฒนาการหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่นเกม อันได้แก่ บัตรคำ หรือ อุปกรณ์ที่มีรูปร่างเฉพาะ ลักษณะของเกมคือ ให้ลูกน้อยจับคู่สิ่งของหรือบัตรคำต่าง ๆ ตามกติกาหรือความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน อันได้แก่ การจับคู่ระหว่างภาพที่เห็นกับเงาที่ปรากฎ หรือ การจับคู่ระหว่างรูปร่างที่เหมือนกัน ในส่วนนี้อาจเป็นการใช้อุปกรณ์สอดใส่ในรูปร่างเดียวกัน หรือ การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น ภาพนักเรียนกับโรงเรียน เป็นต้น) หรือ ในขั้นที่ยากหรืออายุของลูกน้อยเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เป็นการจับคู่แบบอุปมาอุปไมย หรือ การจับคู่แบบอนุกรม เป็นต้น
  2. เกมจัดหมวดหมู่ เป็นอีกเกมที่สามารถเสริมทักษะการเรียนรู้ และ ช่วยให้ลูกน้อยรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงสามารถแยกแยะและจัดหมวดหมู่สิ่งเหล่านั้นได้ เช่น การจัดหมวดหมู่สิ่งของต่าง ๆ ว่าอยู่ในห้องใดภายในบ้าน หรือ การจัดหมวดหมู่แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่าง ๆ หรือ การจัดหมวดหมู่ตามสี หรือ การจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง หรือ รูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ เป็นต้น
  3. เกมเรียงลำดับ ที่จะช่วยให้ลูกน้อยสามารถเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ตัวเลข หรือ ขนาด เป็นต้น ในส่วนนี้จะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาและฝึกการคิดอย่างมีระบบและมีตรรกะ เช่น เกมเรียงลำดับตัวเลข เกมเรียงลำดับความสัมพันธ์ในเครือญาติ เกมเรียงลำดับกิจวัตรประจำวัน เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ เป็นต้น
  4. เกมการบวกลบคูณหารทางคณิตศาสตร์ ส่วนนี้เป็นการช่วยฝึกฝนทักษะลูกน้อยได้ทั้งก่อนและระหว่างเข้ารับการศึกษาตามระบบการศึกษา ส่วนนี้มีความหลากหลายตามระดับหรือช่วงอายุของลูกน้อย เช่น การใช้อุปกรณ์เป็นตาชั่งขนาดเล็กที่ด้านหนึ่งเป็นตัวเลขอีกด้านหนึ่งเป็นตัวการ์ตูนต่าง ๆ ซึ่งการเล่นก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หยิบตัวเลขวางบนเครื่องชั่งด้านหนึ่ง จากนั้นให้ลูกน้อยลองบวกเพื่อให้ได้น้ำหนักตามที่คุณพ่อคุณแม่วางไว้ก่อนหน้า แล้วให้ลูกน้อยหยิบตัวการ์ตูนไปวางที่ตาชั่งอีกด้าน เมื่อตาชั่งสมมาตรทั้งสองด้านแสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง หรือ หากลูกน้อยโตขึ้นมาหน่อยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้ลูกคิดมาฝึกเกมการบวกลบคูณหารทางคณิตศาสตร์ได้ เกมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยฝึกความรักในวิชาคณิตศาสตร์แก่ลูกน้อย รวมถึงทำให้ลูกน้อยไวต่อการเรียนรู้อีกด้วย
  5. เกมภาพตัดต่อ (Jig-Saw Puzzle) เกมดังกล่าวนี้คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านอาจเกิดความคุ้นเคย ซึ่งเกมภาพตัดต่อ ก็เหมือนเกมจิกซอร์ที่เราต่อกันนั่นเอง เพียงแต่เมื่อเป็นเกมเสริมและฝึกทักษะสำหรับลูกน้อยจะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระดับความยากให้เหมาะสมตามช่วงอายุหรือช่วงวัยของลูกน้อย ซึ่งเกมภาพตัดต่อนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิให้แก่ลูกน้อยได้เป็นอย่างดี เกมภาพตัดต่อสำหรับลูกน้อยนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เองได้โดยง่าย อาทิเช่น การนำภาพขนาดใหญ่มาตัดเป็นชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกน้อยได้ต่อให้สมบูรณ์ ซึ่งจำนวนชิ้นส่วนที่ตัดก็ควรให้หมาะกับช่วงวัยของลูกน้อยด้วย

จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเกมฝึกทักษะจัดเป็นเกมที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการตามช่วงวัยของลูกน้อยเป็นอย่างมาก และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างควมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพิจารณาระดับความยาก - ง่าย ของเกมเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อยด้วยเพราะเกมเหล่านี้ก็เป็นเกมที่สามารถเล่นซ้ำแต่ปรับเปลี่ยนความยาก - ง่าย ได้ตามช่วงวัยนั่นเอง

Sponsored

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่www.konthong.com
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

youtube:KonThong Channel คนท้อง
IG :Team_konthong
Tiktok :Teamkonthonth

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ลูกติดเกม ปัญหาหนักใจของพ่อแม่ มาเลี้ยงลูกไม่ให้ติดเกมกันเถอะ

2.กระตุ้นสมองวัยทารก ด้วยการเล่นเกม เพื่อพัฒนาการที่ดี